Жуки Сумської області

Сметанин, А. Н.  Хищные жуки – жужелицы и стафилиниды заповедника “Тростянец” [Текст] / А. Н. Сметанин. – Киев : Наукова думка, 1981. – 70 с. : ил.

***

Асамблея турунів (Coleoptera, Carabidae) в умовах градієнту зволоженості [Текст] / М. Б. Кириченко [та ін.] // Актуальні проблеми дослідження довкілля : VI Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 150-річчю з дня народження академіка Г. М. Висоцького, (20–22 травня 2015 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний факультет ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 56–63.

Асамблея турунів (Coleoptera, Carabidae) у градієнті місцеперебувань з різним ступенем зволоженості [Текст] / М. Б. Кириченко [та ін.] // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Вип. 12. – С. 25–34.

Бабко, Р. В.  Просторова структура представників роду Carabus Linnaeus, 1758 (Carabidae) в умовах різновікових лісових масивів Нікольського лісництва (Сумська область, Сумський район) [Текст] / Р. В. Бабко, А. М. Дериземля // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету у 2012 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 119–120.

Білошапка, К. І.  Твердокрилі паркових зон міста Суми [Текст] / К. І. Білошапка, О. В. Говорун // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Вип. 16. – С. 39–44.

Бобокало, О. С.  Особливості фенетичної структури популяцій Leptinotarsa decemlineata Say на географічно віддалених територіях Сумської області [Текст] : [колорадський жук] / О. С. Бобокало, В. М. Торяник // Актуальні проблеми дослідження довкілля : VI Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 150-річчю з дня народження академіка Г. М. Висоцького, (20–22 травня 2015 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний факультет ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 66–68.

Говорун, О. В.  Доповнення і коментарі до укладання фауністичного переліку жуків-вусачів (Coleoptera, Cerambycidae) Сумської області [Текст] / О. В. Говорун, А. М. Заморока // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 14. – С. 27–31.

Депутат, О. Ю.  Жужелиці (Coleoptera, Carabidae) біостаціонару Вакалівщина [Текст] / О. Ю. Депутат // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24–26 травня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний факультет та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 76–78.

Дериземля, А. М.  Жужелиці (Coleoptera, Сarabidae) урочища Вакалівщина Сумського лісгоспу [Текст] / А. М. Дериземля // Біологічні науки : збірник наукових праць / [редкол.: П. В. Ужако, О. О. Єжова, Ю. А. Злобін та ін.]. – Суми : СДПІ, 1998. – С. 59–66.

Кириченко, М. Б.  Структура асамблеї Турунів (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae) урочища Вакалівщина [Текст] / М. Б. Кириченко, Р. В. Бабко // Вакалівщина : до 40-річчя біологічного стаціонару СумДПУ ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / [редкол.: А. П. Вакал, Ю. Г. Вервес, Є. О. Лебідь]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 53–59.