Застосування наочних методів навчання в загальноосвітній школі

Десятов, Д. Л.  Методика використання наочності на уроках історії стародавнього світу [Текст] / Д. Л. Десятов. – Харків : Видавнича група «Основа», 2009. – 143 с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство» ; Вип. 6(66)).

Десятов, Д. Л.  Методика розвитку історичного мислення засобами наочності [Текст] / Д. Л. Десятов. – Харків : Видавнича група «Основа», 2008. – 141 с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство» ; Вип. 9(57)).

Рябченко, Ж. Ф.  Демонстраційний експеримент курсу фізики 8 класу на базі саморобних приладів та наочних посібників [Текст] / Ж. Ф. Рябченко. – Харків : Видавнича група «Основа», 2010. – 125 с. – (Б-ка журн. «Фізика в школах України» ; Вип. 7(79)).

***

Андрущенко, О. В.  Наочність на уроках природознавства [Текст] / О. В. Андрущенко // Географія. – 2018. – № 11/12. – С. 31–35.

Гірняк, С.  Роль наочності у формуванні інтересу до рідної мови [Текст] / С. Гірняк, Н. Цікалишин // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези III-ї Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року, Дрогобич) / Міністерство освіти і науки України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Рада молодих вчених ; [редкол.: М. П. Пантюк, В. І. Ільницький, А. І. Душний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 188–190.

Заєць, Н. М.  Сучасна наочність: переваги й можливості мультимедіа [Текст] / Н. М. Заєць // Біологія. Позакласна робота. – 2015. – № 1. – С. 14–18.

Заєць, Н. М.  Сучасна наочність: переваги й можливості мультимедійної презентації [Текст] : [використання інформаційних технологій у навчальному процесі] / Н. М. Заєць // Біологія. – 2015. – № 10/11. – С. 6–9.

Кінкіндаль, Є. А.  Методика роботи з образною наочністю в умовах здійснення пізнавальної діяльності на уроках історії України [Текст] / Є. А. Кінкіндаль // Історико-філософські дослідження молодих учених : III Всеукраїнська науково-практична конференція, 25 квітня 2014 року / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені. А. С. Макаренка ; Державний архів Сумської області ; Державний історико-культурний заповідник у м. Путивлі та ін. ; [редкол.: А. В. Гончаренко, О. М. Кравченко]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Ч. 2. – С. 115–117.

Мар’їнських, Ю. М.  Метод укрупнення дидактичних одиниць засвоєння в наочних засобах [Текст] / Ю. М. Мар’їнських // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 2 (12). – С. 267–277.

М’ясоїд, Г. І.  Методична дилема: які засоби наочності використовувати, традиційні чи електронні? [Текст] / Г. І. М’ясоїд, Т. І. Юсипіва // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. – № 7. – С. 39–45.

Столяревська, Ю.  Реалізація принципу наочності на уроках математики за допомогою комп’ютера [Текст] / Ю. Столяревська // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця : матеріали II міжвузівської науково-практичної конференції, (1–2 грудня 2011 р., м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики ; [оргкомітет: Ф. М. Лиман, М. В. Каленик, Т. Д. Лукашова та ін.]. – Суми : [Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 148–150.

Ткаченко, Ю. В.  Особливості застосування наочно-дидактичного матеріалу на заняттях з розвитку зв’язного мовлення [Текст] / Ю. В. Ткаченко, О. В. Боряк // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених присвячена 10-річчю відкриття спеціальності «Корекційна освіта», (25–26 квітня 2013 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Інститут спеціальної освіти і комплексної реабілітації ДБОУ ВПО м. Москви та ін. ; [редкол.: О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко, Ю . А. Картава та ін. ]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 482–484.

Ханюкова, В.  Використання наочності на уроках геометрії [Текст] / В. Ханюкова // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця : матеріали II міжвузівської науково-практичної конференції, (1–2 грудня 2011 р., м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики ; [оргкомітет: Ф. М. Лиман, М. В. Каленик, Т. Д. Лукашова та ін.]. – Суми : [Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 155–157.