Застосування кейс-методу у процесі шкільного навчання

Барнінець, О. В.  Особливості використання кейс-методу на уроках історії [Текст] / О. В. Барнінець // Історія та правознавство. – 2018. – № 22/23. – С. 13–17.

Бовкун, Т. І.  Літня школа з географії за технологією кейс-методу як форма підготовки до олімпіад [Текст] / Т. І. Бовкун // Географія та економіка в рідній школі. – 2015. – № 12. – С. 4–7.

Гаврилова, С. В.  Особливості використання кейс-технологій на уроках іноземної мови [Текст] / С. В. Гаврилова // Німецька мова в школі. – 2018. – № 10. – С. 15–19.

Желізняк, Л.  Кейс-технологія [Текст] / Л. Желізняк // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 12. – С. 23–25.

Желізняк, Л. Д.  Кейс-технологія збірка кейсів з інформатики [Текст] / Л. Д. Желізняк // Інформатика в школі. – 2013. – № 4. – С. 5–10.

Кирпа, А. В.  З надією на майбутнє: чи є в планети шанс? [Текст] : 9 клас : урок-дебати, заснований на кейс-методі / А. В. Кирпа // Англійська мова та література. – 2015. – № 9. – С. 2–7.

Лівенцова, О. С.  Застосування кейс-методу на уроках історії [Текст] / О. С. Лівенцова // Історія та правознавство. – 2012. – № 14/15. – С. 12–14.

Матат, Д.  Кейси для STEM-уроків [Текст] / Д. Матат // Освіта України. – 2018. – № 46, 26 листопада. – С. 10.

Мірошниченко, О.  Кейс-метод як основний метод навчання та оновлення освіти [Текст] / О. Мірошниченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 12. – С. 22–29.

Остапчук, О.  Метод кейсів у вирішенні шкільних завдань [Текст] / О. Остапчук // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 6. – С. 60–62.

Плющ, Ю.  Кейс-технології в школі. Що, як і навіщо? [Текст] / Ю. Плющ // Школа. – 2018. – № 1. – С. 2–11.

Плющ, Ю.  Кейс-уроки [Текст] : практична реалізація технології / Ю. Плющ // Школа. – 2018. – № 1. – С. 12–18.

Рогожинська, Л. Ф.  Урок як форма кейс-методу [Текст] / Л. Ф. Рогожинська // Фізика в школах України. – 2018. – № 13/14. – С. 59–63.

Садова, Т.  Використання кейс-методу в професійній підготовці майбутніх педагогів [Текст] / Т. Садова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 5 (59). – С. 184–192.

Ткаченко, О. В.  Використання кейс-методу на уроках основ здоров’я [Текст] / О. В. Ткаченко // Основи здоров’я. – 2013. – № 5. – С. 2–3.

Чернік, С. Д.  Використання кейс-методу на уроках історії в старшій школі [Текст] / С. Д. Чернік // Історія та правознавство. – 2018. – № 7/8. – С. 32–36.

Щупачінська, А. В.  Використання методу кейсів у навчанні фізики в школі [Текст] / А. В. Щупачінська // Теоретико-методичні засади вивчення питань сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах : матеріали III Всеукраїнської науково-методичної конференції, 28 листопада 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Кафедра фізики та методики навчання фізики ; [упоряд. О. М. Завражна]. – Суми : [Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2018]. – С. 75–77.