Засоби художньої модифікації в літературі

Книш, О. І.  Кличні модифікації в українських народних алегоричних піснях [Текст] / О. І. Книш // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний університет ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 100–105.

Коваль, М.  Художні модифікації історичної свідомості в американській літературі зламу ХХ–ХХІ століть [Текст] / М. Коваль // Слово і час. – 2010. – № 11. – С. 51–58.

Кудрявцев, М.  Категорія трагічного в літературі [Текст] : до проблеми модифікацій і трансформацій / М. Кудрявцев // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – № 4. – С. 18–21.

Прянцова, Г. В.  Пародийные модификации жанра святочного рассказа в творчестве А. П. Чехова и И. А. Лейкина [Текст] : литература в профильных классах / Г. В. Прянцова // Литература в школе. – 2012. – № 12. – С. 22–23.

Романишина, Н.  Методична специфіка уроку й практичного заняття з вивчення художньої малої прози історичної тематики [Текст] / Н. Романишина // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 5. – С. 51–55.

Сидоренко, Н.  Жанрові модифікації лірико-романтичних повістей про дитинство в українській літературі 60–80-х років ХХ ст. [Текст] / Н. Сидоренко // Слово і час. – 2011. – № 9. – С. 72–82.

Сидоренко, Н. І.  Модифікації “шкільної” повісті у творчості Ніни Бічуї [Текст] / Н. І. Сидоренко // Філологічні трактати : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: О. Г. Ткаченко, І. К. Кобякова]. – Суми : СумДУ ; Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 55–61.

Сізова, К. Л.  Сутінки літератури як закономірне явище [Текст] / К. Л. Сізова // Філологічні трактати : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: О. Г. Ткаченко, І. К. Кобякова]. – Суми : СумДУ ; Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – Т. 3, № 4. – С. 15–19.

Ступницька, Г.  Художньо-стильові модифікації комедійного жанру на зламі XІХ – початку XХ століть: компаративний аспект [Текст] / Г. Ступницька // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / МОН України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; заг. ред. М. П. Пантюка. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – Вип. 7. – С. 216–223.

Тарнашинська, Л.  Антропологічні колізії художньої свідомості: жанрово-стильові актуалізації та модифікації у творчості українських шістдесятників [Текст] / Л. Тарнашинська // Слово і час. – 2011. – № 5. – С. 3–15.

Хоменко, Н.  “Ідеї часу і форми часу” [Текст] : (модифікація жанру нарису у творчості В. Г. Короленка 80–90-их років XIX ст.) / Н. Хоменко // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / гол. ред. В. Пащенко. – Полтава : Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, 2001. – № 2 (5). – С. 63–67.

Чик, Д.  Новочасне мораліте про небезпечне виховання: модифікація педагогічного роману в романі “Oliver Twist” Ч. Діккенса та повісті “Близнецы” Т. Шевченка [Текст] / Д. Чик // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 12. – С. 48–55.