Залежність від віртуальної реальності

1.         Борисюк, Т.  Запобігання комп’ютерній залежності та негативному впливу ІКТ на фізичне та психічне здоров’я [Текст] / Т. Борисюк // Інформатика. – 2016. – № 9, вересень. – С. 47–51.

2.         Вакуліч, Т.  Феномен Інтернет-залежності підлітків у мережі “Інтернет” [Текст] / Т. Вакуліч // Освіта і управління. – 2006. – Т. 9, № 2. – С. 155–160.

3.         Великодна, К.  Особливості комп’ютерної залежності у молодших школярів [Текст] / К. Великодна, О. Шаповалова // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 жовтня 2017 року / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, Л. В. Пшенична, В. І. Шейко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 343–346.

4.         Гармаш, І. В.  Профілактика комп’ютерної залежності в дітей: казка на допомогу вчителю [Текст] : методичні орієнтири / І. В. Гармаш // Основи здоров’я. – 2018. – № 8. – С. 4–6.

5.         Губарєва, О.  Безпека дітей в Інтернеті [Текст] : тренінг / О. Губарєва // Соціальний педагог. – 2011. – № 6, червень. – С. 22–24.

6.         Захарова, Т.  Игромания. Зависимость от компьютера [Текст] / Т. Захарова, С. Медведева // Социальная педагогика. – 2008. – № 2. – С. 107–116.

7.         Казакевич, І. В.  Діти і медіа [Текст] : конференція для батьків : [безпека сучасних технологій, Інтернет-залежність, ігроманія, ігри-вбивці, захворювання] / І. В. Казакевич // Педагогічна майстерня. – 2015. – № 7. – С. 43–47.

8.         Кирийок, Т.  Проблема комплексної ігрової залежності в сучасному суспільстві [Текст] / Т. Кирийок // Соціальний педагог. – 2013. – № 4, квітень. – С. 7–9.

9.         Марків, О.  Комп’ютероманія та її вплив на здоров’я студентів [Текст] / О. Марків // Вища освіта України. – 2010. – № 2. – С. 85–88.

10.      Мироненко, Г.  Медіазалежність, або Коли метафора витісняє реальність [Текст] : психологічні ризики перебування підлітків у віртуальних соціальних мережах / Г. Мироненко // Управління освітою. – 2011. – № 20, жовтень. – Вкладка.

11.      Міць, Я. А.  До проблеми визначення комп’ютерної залежності у підлітковому віці [Текст] / Я. А. Міць // Сучасна молодь : крок у майбутнє : матеріали II міжнародної науково-практичної конференції для студентів та аспірантів / МОН України, Сумська обласна державна адміністрація ; [редкол. випуску : В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 357–360.

12.      Муравицька, О.  Попередження виникнення комп’ютерної залежності, негативного впливу ІКТ на фізичне і психічне здоров’я школярів та десоціалізації учнів у сучасному інформатизованому суспільстві [Текст] / О. Муравицька // Інформатика. – 2013. – № 16, серпень. – С. 13–17.

13.      Панасюк, А.  Здоровий спосіб життя як метод подолання залежності молоді від глобальної мережі [Текст] / А. Панасюк, У. Мигаль, І. Козак // Адаптаційні можливості дітей та молоді : IX Міжнародна науково-практична конференція, (13–15 вересня 2012 р., Одеса) : матеріали конференції / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського та ін. ; [гол. ред. А. І. Босенко]. – Одеса : [ТОВ “Лерадрук”], 2012. – Ч. 2. – С. 245–249.

14.      Піроженко, Т.  Обережно: комп’ютерні ігри! [Текст] / Т. Піроженко, К. Карасьова // Дошкільне виховання. – 2013. – № 8. – С. 23–25.

15.      Пляка, С. М.  Напрями роботи класного керівника щодо безпеки дітей в глобальній мережі Інтернет [Текст] / С. М. Пляка // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – № 8. – С. 38–39.

16.      Соя, А. В.  Інтернет та соціальні мережі – розвага чи залежність? [Текст] / А. В. Соя // Основи здоров’я. – 2018. – № 4. – С. 17–21.

17.      Терещук, Н. В.  Ігрова залежність у підлітковому віці як форма адиктивної поведінки [Текст] / Н. В. Терещук // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 1. – С. 31–41.

18.      Усик, С.  Комп’ютерна залежність [Текст] / С. Усик, Г. Мажар // Безпека життєдіяльності. – 2013. – № 12. – С. 10–11.

19.      Фадеева, С. В.  Профилактика компьютерной зависимости у подростков [Текст] / С. В. Фадеева // Социальная педагогика. – 2012. – № 1. – С. 119–125.

20.      Федоренко, Л. М.  Комп’ютерна ігроманія неповнолітніх очима юридичного психолога [Текст] / Л. М. Федоренко // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 11. – С. 72–76.