Забруднення довкілля та стан екологічної безпеки Сумщини

 • Доповідь про стан навколишнього середовища в Сумській області у 2009 році [Текст] / Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Сумській області. – Суми : [ПКП «Еллада S»], 2010. – 87 с.
 • Екологія і раціональне природокористування [Текст] : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 214 с.
 • Заповідна справа на Сумщині : тези доповідей наукової конференції / Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка ; Державне управління охорони навколишнього природного середовища Мінприроди України по Сумській області ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, Г. П. Крейденков, В. О. Тюленєва та ін.]. – Суми : СДПІ ім. А. С. Макаренка, 1994. – 96 с.
 • Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині [Текст]. Книга четверта : Економіка і охорона природи – ресурсо-енергозбереження : (на допомогу викладачам природничих дисциплін навчальних закладів різних рівнів) / [редкол.: О. Ф. Балацький (гол. ред.), В. О. Лук’янихін, О. О. Тітаренко, К. К. Карпенко та ін.]. – Суми : Джерело, 2000. – 123 с.
 • Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 30-ої річниці аварії на ЧАЕС) [Текст] : Міжнародна науково-практична конференція, (20–22 квітня 2016 р.) : матеріали доповідей / Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя ; Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації та ін. ; [редкол.: М. О. Барановський, А. І. Вовк, Н. І. Дроздова та ін.]. – Ніжин : [Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя], 2016. – 251 с. : іл.

***

 • Євтушенко, В. Г.  Вплив екологічної ситуації на репродуктивне здоров’я населення Сумської області [Текст] : [демографічна ситуація в Сумській області] / В. Г. Євтушенко // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 119–123.
 • Євтушенко, В. Г.  Екологічні аспекти охорони водних ресурсів м. Суми [Текст] / В. Г. Євтушенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 244.
 • Касьяненко, О. А.  Дослідження потужностей експозиційної та еквівалентної доз випромінювання на території Сумської області [Текст] : [радіаційне забруднення Сумської області] / О. А. Касьяненко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 112–113.
 • Некос, В. Ю.  Еколого-геохімічні дослідження ґрунтів лісостепу Сумської області [Текст] / В. Ю. Некос, Ю. В. Буц // Захист довкілля від антропогенного навантаження. – Суми, 1999. – Вип. 1 (3). – С. 86–91.
 • Репина, Т.  На грани выживания [Текст] : [экологические проблемы р. Псёл и водоёмов г. Сумы] / Т. Репина, Ю. Ярошенко, В. Пошва // Панорама. – 2015. – № 18, 29 апреля-6 мая. – С. А 1, А 8–А 9.
 • Тюленєва, В. О.  Замулення річки Сумка – одна з її екологічних проблем [Текст] / В. О. Тюленєва, М. С. Халіуліна, О. В. Хряпіна // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Вип. 6 : Географічні науки. – С. 41–44.
 • Вакал, А. П.  Зміни основних хімічних властивостей ґрунтів у зоні повітряного забруднення ПАТ «Сумихімпром» [Текст] / А. П. Вакал // Природничі науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 9. – С. 61–67.
 • Данильченко, О. С.  Оцінка якості води річок Сумської області за індексом забрудненості води [Текст] / О. С. Данильченко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : VI Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 150-річчю з дня народження академіка Г. М. Висоцького, (20–22 травня 2015 р., м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний факультет ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 8–12.
 • Корнус, А. О.  Радіоактивне забруднення ґрунтів Сумської області і його вплив на поширеність деяких захворювань [Текст] / А. О. Корнус, О. Г. Корнус // Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 30-ої річниці аварії на ЧАЕС) : Міжнародна науково-практична конференція, (20–22 квітня 2016 р.) : матеріали доповідей / Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя ; Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації та ін. ; [редкол.: М. О. Барановський, А. І. Вовк, Н. І. Дроздова та ін.]. – Ніжин : [Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя], 2016. – С. 107–108.
 • Москаленко, М. П.  Показники забруднення р. Псел в межах м. Суми [Текст] / М. П. Москаленко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 114.