Взаємодія мистецтв у педагогічному процесі дошкільного закладу

 • Горбенко, В.  Розвиток дошкільників засобами ритміки і хореографії [Текст] / В. Горбенко, Н. Голуб’ятникова // Музичний керівник. – 2013. – № 11. – С. 4-10.
 • Зазонова, Л. В.  Комплексное занятие с использованием оригами [Текст] / Л. В. Зазонова, Н. П. Балихина // Логопед. – 2013. – № 3. – С. 55-58.
 • Комаровська, О. А.  Інтеграція мистецтв у вихованні талантів [Текст] / О. А. Комаровська // Обдарована дитина. – 2005. – № 8. – С. 38-47.
 • Кононенко, Ю. В.  Методична система Е. Жака-Далькроза та її використання у музичному вихованні дошкільників [Текст] / Ю. В. Кононенко // Студентська наука – 2014 : збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут педагогіки і психології ; [ред. кол.: Л. С. Левченко, О. Б. Кривонос, О. Г. Козлова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 177-181.
 • Одерій, Л. Є.  Образотворче мистецтво як засіб реалізації художньої творчості дітей дошкільного віку [Текст] / Л. Є. Одерій, А. І. Роздимаха // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація, Інститут педагогіки НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [ред. кол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 2. – С. 135-137.
 • Реброва, Н.  Формування музично-рухових здібностей у дітей дошкільного віку [Текст] / Н. Реброва // Музичний керівник. – 2011. – № 9. – С. 28-35.
 • Рогозіна, В.  Художні техніки в естетичному розвитку дошкільників [Текст] : малювання пальчиками / В. Рогозіна // Мистецтво та освіта. – 2012. – № 2. – С. 27-28, 37-42.
 • Садовенко, С.  Дитячий музичний фольклор у формуванні музичних здібностей дошкільників [Текст] / С. Садовенко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / ред. кол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – Ч. 2. – С. 184-192.
 • Скорик, Е. А. Взаимодействие музыки и живописи [Текст] / Е. А. Скорик // Музыка в школе. – 2003. – № 4. – С. 35-39.
 • Стовбун, К. В.  Методична система З. Кодая та її використання у музичному вихованні дошкільників [Текст] / К. В. Стовбун // Студентська наука – 2014 : збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут педагогіки і психології ; [ред. кол.: Л. С. Левченко, О. Б. Кривонос, О. Г. Козлова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 203-208.
 • Тєлєнкова, А.  Козацька слава відкривається в мистецтві [Текст] : [козацькі символи та зброя ; заняття з ліплення для старших дошкільнят] / А. Тєлєнкова // Дошкільне виховання. – 2006. – № 8. – С. 20-23.
 • Філон, І.  Образотворче мистецтво в системі міжпредметних зв’язків [Текст] / І. Філон // Початкова освіта. – 2008. – № 11, березень. – С. 6-7.