Випереджуюча освіта та навчання

Беляев, А. В.  Социализация и воспитание детей опережающего развития [Текст] / А. В. Беляев // Педагогика. – 2013. – № 2. – С. 67–73.

Боровська, Т. М.  Використання технології випереджувального навчання на уроках географії [Текст] / Т. М. Боровська // Географія. – 2018. – № 13/14. – С. 12–17.

Висоцька, О. Є.  Формування єдиного інформаційно-освітнього простору як чинник випереджаючої освіти для сталого розвитку [Текст] : комп’ютерні технології навчання / О. Є. Висоцька, М. Г. Ватковська // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2012. – № 6. – С. 48–50.

Власова, А.  Досвід упровадження програм випереджаючого навчання [Текст] / А. Власова // Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка ; [гол. ред. Н. Білик]. – Полтава : ТОВ “Асмі”, 2007. – № 1/2. – С. 6–10.

Глушко, Т.  Філософські засади випереджальної економічної освіти [Текст] : [вища економічна освіта та критичне мислення] / Т. Глушко // Вища освіта України. – 2019. – № 1. – С. 22–28.

Коновалова, О. Ю.  Об использовании методики опережающего обучения [Текст] / О. Ю. Коновалова, Г. М. Чернобельская // Химия в школе. – 2005. – № 9. – С. 58–59.

Кравченко, А. І.  Випереджаюче навчання як засіб підготовки до школи дітей із порушеннями мовлення [Текст] / А. І. Кравченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 8 (42). – С. 134–142.

Редько, Г.  Про технологію випереджального навчання фізики [Текст] / Г. Редько, Г. Толпекіна // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2015. – № 4. – С. 29–30.

Сбоєва, Л.  Впровадження технологій випереджаючої освіти для сталого розвитку в ліцеї [Текст] / Л. Сбоєва // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 5. – С. 32–35.

Смирнов, В.  Модель опережающего инновационного образования: образовательная тройная спираль [Текст] / В. Смирнов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 5 (59). – С. 211–218.

Смирнов, В.  Модель опережающего инновационного образования: образовательная тройная спираль [Текст] / В. Смирнов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 4 (58). – С. 362–370.