Використання прийомів здоров’язберігаючих технологій в корекційній роботі вчителя-логопеда

Бойко, О. С.  Інноваційний підхід у роботі з дітьми із ЗНМ через нетрадиційні та здоров’язбережувальні технології [Текст] / О. С. Бойко, Н. М. Лазюк // Логопед. – 2020. – № 12. – С. 9–12.

Гамаюнова, А. Н.  Профессиональная ориентация педагогов-дефектологов на здоровьезберегающую деятельность личности [Текст] / А. Н. Гамаюнова // Педагогическое образование и наука. – 2009. – № 3. – С. 23–28.

Залізняк, Н. В.  Формування культури здоров’я та мовлення дітей з особливими освітніми потребами на основі мистецтва евритмії [Текст] : [евритмія – гармонійна плавність ритмічної організації поетичного мовлення] / Н. В. Залізняк // Логопед. – 2020. – № 6. – С. 19.

Книщук, Т. І.  Фізкультхвилинка як один із різновидів здоров’язбережувальних технологій у корекційній роботі з дітьми ППР і ЗНМ з подолання мовленнєвих вад [Текст] / Т. І. Книщук // Логопед. – 2016. – № 6. – С. 22–28.

Лёзина, Е. А.  Народная педагогика и здоровьесбережение в практике учителя-логопеда [Текст] / Е. А. Лёзина // Логопед. – 2013. – № 7. – С. 112–117.

Павленко, К. М.  Сучасні інноваційні методи корекції мовленнєвого розвитку в роботі вчителя-логопеда [Текст] / К. М. Павленко // Логопед. – 2019. – № 7. – С. 2–4.