Використання мнемотехніки в інклюзії

Бєлікова, Н.  Як скоромовки запам’ятати і швидко промовляти [Текст] : мнемокартки для дітей старшої групи / Н. Бєлікова, О. Дмитрук // Палітра педагога. – 2021. – № 3. – С. 30–31.

Білаш, О. В.  Мнемотехніка – можливість ефективного навчання дітей із синдромом Дауна [Текст] / О. В. Білаш // Логопед. – 2020. – № 4. – С. 2–10.

Васильченко, О. М.  Зайчика злякалися [Текст] : корекційне заняття з використанням мнемотехніки / О. М. Васильченко // Логопед. – 2019. – № 3. – С. 30–34.

Зубкова, Я. Ю.  Особенности развития памяти у детей с общим недоразвитием речи [Текст] / Я. Ю. Зубкова, М. В. Садовски // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених присвячена 10-річчю відкриття спеціальності “Корекційна освіта”, (25–26 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т спеціальної освіти і комплексної реабілітації ДБОУ ВПО м. Москви та ін. ; [редкол.: О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко, Ю . А. Картава та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 419–422.

Казак, Н. А.  Родзинки досвіду [Текст] : мнемотехніка / Н. А. Казак // Логопед. – 2019. – № 6. – С. 23–24.

Кейдун, О. О.  Застосування комп’ютерної мнемотехніки в логопедичній роботі з дошкільниками [Текст] / О. О. Кейдун // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін.; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, А. А. Сбруєва, Л. М. Сергеєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 19–21.

Комлик, С. М.  Розвиток пам’яті розумово відсталих учнів засобами художньо-образного мислення [Текст] / С. М. Комлик, С. П. Миронова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених присвячена 10-річчю відкриття спеціальності “Корекційна освіта”, (25-26 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т спеціальної освіти і комплексної реабілітації ДБОУ ВПО м. Москви та ін. ; [редкол.: О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко, Ю . А. Картава та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 157–164.

Коршенко, Н. І.  Казки-зв’язки для автоматизації звуків у дітей з використанням мнемотехніки [Текст] / Н. І. Коршенко // Логопед. – 2016. – № 9. – С. 21–25. – Поч. № 8.

Коршенко, Н. І.  Мнемоніка заучування лексичних віршів у спеціальній групі для дітей із ЗПР [Текст] / Н. І. Коршенко // Логопед. – 2016. – № 11. – С. 10–15.

Люта, А. О.  Особливості слухомовленнєвої пам’яті у дітей старшого дошкільного віку із ФФНМ [Текст] / А. О. Люта, Л. Л. Стахова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 135–138.

Моргун, І. С.  Застосування мнемотехніки у логопедичних іграх-посібниках. Дидактична гра-посібник для корекційної роботи з дошкільниками “Будинок звуків” [Текст] / І. С. Моргун // Логофест-2019 : матеріали логопедичного фестивалю, (30 січня 2019 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва. В. С. Бугрій, С. О. Коваленко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 41–44.

Прокопенко, Л. В.  Прийоми мнемотехніки в інклюзивному навчанні. Чи так можна? [Текст] / Л. В. Прокопенко // Педагогічна майстерня. – 2018. – № 12. – С. 12–14.

Семенюк, М. О.  Подорож до казкового лісу [Текст] : заняття з використанням мнемотехнічних прийомів : [групи середнього та старшого дошкільного віку] / М. О. Семенюк // Логопед. – 2020. – № 1. – С. 13–17.

Соловьева, О. В.  Развитие речи детей средствами мнемотехник [Текст] / О. В. Соловьева // Логопед в детском саду. – 2011. – № 4. – С. 43–48.

Старостенко, В. А.  Використання прийомів та методів мнемотехніки на логопедичних заняттях [Текст] / В. А. Старостенко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 148–150.