Видатні постаті освітян Сумщини: історичний контекст

Голубченко, В. Ю.  Освіта Сумщини в іменах [Текст] : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – 400 с. : іл.

Никифоров, А. М.  Педагогічна діяльність Никанора Онацького (1875–1937) на Слобожанщині [Текст] : монографія / А. М. Никифоров ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – 219 с.

Творча спадщина А. С. Макаренка крізь призму сучасності [Текст] : монографія / наук. ред.: А. А. Сбруєва, О. М. Полякова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 186 с.

***

Алчевська Христина Данилівна (1841–1920, педагог, видатний діяч народної освіти, організатор недільних шкіл) [Текст] // Освіта Сумщини в іменах : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 9–10.

Бєлашов Валерій Іванович (1949–2022, педагог) [Текст] // Освіта Сумщини в іменах : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 24–25.

Бондарєва Катерина Іванівна (1947–2021, педагог) [Текст] // Освіта Сумщини в іменах : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 29–32.

Вашуленко Микола Самійлович (1941, педагог, професор, академік) [Текст] // Освіта Сумщини в іменах : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 44–46.

Гнилосиров Василь Степанович (1836-1900, педагог, публіцист, просвітянин) [Текст] // Освіта Сумщини в іменах : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 53–55.

Грінченко Борис Дмитрович (1863-1910, педагог, письменник, етнограф, фольклорист) [Текст] // Освіта Сумщини в іменах : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 68–74.

Грінченко Марія Миколаївна (1863–1928, українська педагогиня, письменниця, перекладачка, бібліограф, перекладач) [Текст] // Освіта Сумщини в іменах : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 74.

Демків Олександр Степанович (1965, педагог) [Текст] // Освіта Сумщини в іменах : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 83–84.

Євченко Іван (1660-1720, вчитель, дяк) [Текст] // Освіта Сумщини в іменах : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 90.

Качан Людмила Василівна (1958, педагог) [Текст] // Освіта Сумщини в іменах : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 127–128.

Кравцова Ірина Вадимівна (1960, педагог, вчитель-логопед) [Текст] // Освіта Сумщини в іменах : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 155–156.

Купреєва Нінель Миколаївна (1952, учитель хімії) [Текст] // Освіта Сумщини в іменах : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 172–178.

Левченко Іван Іванович (1898-1968, педагог) [Текст] // Освіта Сумщини в іменах : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 186–188.

Линтварьова Наталія Михайлівна (1863–1943, учитель, бібліотекар, громадський діяч) [Текст] // Освіта Сумщини в іменах : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 199.

Лубенець Тимофій Григорович (1855–1936, український педагог) [Текст] // Освіта Сумщини в іменах : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 212–216.

Макаренко Антон Семенович (1888–1939, педагог, письменник) [Текст] // Освіта Сумщини в іменах : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 225–232.

Мозгова Надія Іванівна (1956, педагог) [Текст] // Освіта Сумщини в іменах : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 255–257.

Пайманов Юрій Семенович (1946, педагог, художник) [Текст] // Освіта Сумщини в іменах : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 281–286.

Паліцин Олександр Олександрович (1741-1816, учитель, поет, архітектор, культурно-освітній діяч, просвітитель) [Текст] // Освіта Сумщини в іменах : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 286.

Паненко Віра Андріївна (1955, педагогиня) [Текст] // Освіта Сумщини в іменах : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 286–288.

Порадин Кузьма (1730-1790, учитель, мандрівний дяк) [Текст] // Освіта Сумщини в іменах : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 297.

Редькін Петро Григорович (1808-1891, педагог, філософ, правознавець) [Текст] // Освіта Сумщини в іменах : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 298.

Рождественський Олег Миколайович (1955, педагог) [Текст] // Освіта Сумщини в іменах : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 299–300.

Рудь, О.  «Попівська академія» як культурно-просвітницький осередок [Текст] / О. Рудь // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : матеріали Першої Усеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 18 травня 2017 р., м. Суми / Міністерство совіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Рада молодих учених, науково-дослідна лабораторія «Академічна культура дослідника» та ін. ; [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – С. 35–41.

Сидоренко, О. А.  Діяльність музею А. С. Макаренка в популяризації його педагогічної системи та патріотичного виховання учнівської молоді [Текст] : [досвід роботи музею А. С. Макаренка відділу освіти Білопільської районної державної адміністрації та загальноосвітніх навчальних закладів району] ім. А. С. Макаренка] / О. А. Сидоренко // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: О. В. Михайличенко, М. Б. Євтух, В. С. Бугрій та ін.]. – [Суми] : СумДПУ [ім. А. С. Макаренка], 2017. – № 2 (5). – С. 73–75.

Столбін Олексій Петрович (1922–2020, педагог-новатор, письменник, просвітянин) [Текст] // Освіта Сумщини в іменах : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 345–352.

Твердохлібов Олександр Дмитрович (1840–1918, краєзнавець, учитель, етнограф, фольклорист, архівознавець, просвітянин) [Текст] // Освіта Сумщини в іменах : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 364.

Тетяна Сенченко: Колажі й ігри в асоціації [Текст] : [учителька Кролевецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 досліджує тему “Розвиток асоціативного мислення як один із засобів формування творчої особистості на уроках української літератури”] // Освіта України. – 2015. – № 31/32, 10 серпня. – С. 10.

Учителька Альона Азаренкова: «Не боятися помилятися» [Текст] : [сумська вчителька КУ СПШ № 10] // Суми: містяни, постаті, земляки / [Сумська міська рада ; Департамент комунікацій та інформ. політики ; Інф. проєкт “Я – сумчанин” ; авт. колектив: А. Кохан, А. Федорина, А. Акіменко]. – Суми : [ФОП Щербина І. В.], 2019. – С. 4–15.

Штань, О. О.  Феномен самоврядування в педагогічній практиці А. С. Макаренка та М. Л. Довгополюка [Текст] / О. О. Штань // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнародна науково-практична конференція, 15–16 березня 2018 року / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Н. П. Дічек та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 232–235.

Яценко Борис Іванович (1933–2004, педагог, перекладач, українознавець) [Текст] // Освіта Сумщини в іменах : педагогічний довідник / В. Ю. Голубченко ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 388–394.