Впровадження педагогічних ідей О. А. Захаренка в шкільну практику

Береговий, Я. А.  Заповіт Захаренка [Текст] / Я. А. Береговий // Педагогіка толерантності. – 2005. – № 3. – С. 38–52.

Березна, Т. М.  Ідеї А. С. Макаренка у практиці О. А. Захаренка [Текст] / Т. М. Березна // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (13 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 113–116.

Біда, О.  О. А. Захаренко про роль учителя в самореалізації учня [Текст] / О. Біда, Л. Прокопенко // Рідна школа. – 2010. – № 3. – С. 17–19.

Бондар, Л. С.  Питання співдружності школи і сім’ї у творчій спадщині В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка [Текст] / Л. С. Бондар // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 2. – С. 79–87.

Даниленко, Л.  Комплексний підхід до вивчення природи в авторській школі О. А. Захаренка [Текст] / Л. Даниленко // Біологія. – 2009. – № 31, листопад. – С. 22–23.

Захаренко, С.  Педагогіка конкретної мети як провідний виховний метод у системі превентивного виховання О. А. Захаренка [Текст] / С. Захаренко, О. Сахаренко // Рідна школа. – 2011. – № 1/2. – С. 18–22.

Захаренко, С.  Педагогічні погляди О. А. Захаренка на родинне виховання [Текст] / С. Захаренко // Рідна школа. – 2010. – № 3. – С. 14–17.

Захаренко, С.  Формування громадянина-патріота у педагогічній системі О. А. Захаренка [Текст] / С. Захаренко, О. Коваленко // Рідна школа. – 2013. – № 6. – С. 36–40.

Крутенко, О.  Виховання гуманістичних цінностей особистості школяра в педагогічній спадщині Олександра Захаренка [Текст] / О. Крутенко // Рідна школа. – 2009. – № 4. – С. 22–25.

Кузьміна, В.  Його справа довша, ніж життя [Текст] : [педагогічний досвід О. А. Захаренка] / В. Кузьміна // Педагогіка толерантності. – 2012. – № 4/2011-1/2012. – С. 21–26.

Кузьмінський, А.  Феномен педагогічного успіху О. А. Захаренка [Текст] / А. Кузьмінський // Рідна школа. – 2010. – № 3. – С. 12–13.

Мацько, Л.  “Слово, що ліки…” [Текст] : мовна особливість Олександра Захаренка / Л. Мацько, О. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 11. – С. 13–16.

Орлова, Н.  Соціально-педагогічні умови формування духовних цінностей учнів у творчій спадщині О. Захаренка [Текст] / Н. Орлова // Рідна школа. – 2005. – № 12. – С. 56–58.

Орлова, Н.  Формування патріотичних та громадянських почуттів учнів [Текст] : на матеріалі педагогічної спадщини О. Захаренка / Н. Орлова // Рідна школа. – 2006. – № 3. – С. 39–40.