Вплив маніпуляцій на суспільне життя людини

Лікарські маніпуляції [Текст] : навчальний посібник / за ред. П. Г. Кондратенка. – Донецьк, 2001. – 229 с.

Бойко, О. Д.  Політичне маніпулювання [Текст] : навчальний посібник / О. Д. Бойко. – Київ : Академвидав, 2010. – 431 с. – (Альма-матер).

Бубличенко, М. М.  Манипуляции в общении и их нейтрализация. Умей сказать “нет!” [Текст] / М. М. Бубличенко. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 221 с. – (Серия “Практической психологии”).

Мерзлякова, О. Л.  Як не потрапити на гачок маніпулятора [Текст] : програма занять для молоді / О. Л. Мерзлякова. – Київ : Шкільний світ, 2010. – 118 с. – (Б-ка “Шкільного світу”).

***

Алєксєєнко, Т.  Маніпулювання свідомістю [Текст] : інформаційні технології / Т. Алєксєєнко // Управління освітою. – 2019. – № 8, серпень. – С. 58–62.

Бернейс, Э.  Манипуляция общественным мнением: как и почему [Текст] / Э. Бернейс // ПОЛИС. – 2012. – № 4. – С. 149–159.

Вергун, Д. В.  Маніпуляції іміджем людини як філософська проблема [Текст] / Д. В. Вергун // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (12). – С. 132–140.

Власова, О. П.  Проблема манипуляции в современном мире [Текст] / О. П. Власова // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (7). – С. 165–171.

Гончарова, О.  Сучасні практики маніпуляції свідомістю молоді [Текст] / О. Гончарова // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : [збірник наукових праць] / [ред.: С. Щудло, П. Длугош]. – Дрогобич ; Жешув : [Трек ЛТД], 2015. – Вип. 6. – С. 244–251.

Каланчин, О.  “Імунітет” від маніпуляцій [Текст] : як протидіяти маніпулятивним впливам під час перемовин : професійна етика / О. Каланчин // Управління освітою. – 2017. – № 6, червень. – С. 55–60.

Красновский, В. Н.  О некоторых аспектах влияния сетевого воздействия на массовое общественное сознание [Текст] / В. Н. Красновский // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 11. – С. 77–80.

Кулішенко, Л. А.  Маніпулятивна поведінка в навчальному процесі [Текст] / Л. А. Кулішенко // Психологічна просвіта у навчальному закладі: сутність, проблеми, перспективи : матеріали регіонального семінару з міжнародною участю, 31 жовтня 2013 р., м. Суми / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут педагогіки і психології, Кафедра психології ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи НБУ” та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко, Т. Б. Тарасова]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – С. 18–20.

Левченко, А. А.  Механізми мовної маніпуляції у текстах політичної реклами [Текст] / А. А. Левченко // Збірник наукових праць : у 2-х ч. / [редкол.: Н. І. Кириленко, М. В. Каленик, О. В. Багацька та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – Ч. ІІ : Природничі та гуманітарні науки : (за результатами конкурсу студентських наукових робіт 2008 р.). – С. 149–152.

Макарчук, А.  Маніпулятивні впливи та способи боротьби з ними [Текст] : [цикл занять з елементами тренінгу щодо протидії залучення підлітків до вживання наркотичних речовин, участі в деструктивних культових організаціях, торгівлі людьми, втягування у кримінальне середовище та інше] / А. Макарчук // Соціальний педагог. – 2016. – № 5, травень. – С. 6–34.

Макарчук, А.  Маніпуляціям – НІ! [Текст] : формування в підлітків навичок протистояння маніпуляційним впливам / А. Макарчук // Управління освітою. – 2013. – № 15, серпень. – С. 9–19.

Макарчук, А.  Маніпуляціям – НІ! [Текст] : формування в підлітків навичок протистояння маніпулятивним впливам / А. Макарчук // Управління освітою. – 2013. – № 17. – Вкладка.

Масенко, Л. Т.  Маніпулятивні стратегії дискримінації української мови на телебаченні радянської і пострадянської України [Текст] / Л. Т. Масенко // Мовознавство. – 2013. – № 5. – С. 83–88.

Остапенко, Г.  Маніпулятивні технології як загроза у соціально-комунікативних Інтернет-практиках студентської молоді [Текст] / Г. Остапенко // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 12. – С. 40–44.

Плющ, О.  Інформаційні маніпуляції як можливість для саморозвитку [Текст] / О. Плющ // Соціальна психологія. – 2009. – № 3(35). – С. 40–49.

Присяжнюк, М.  Використання нейролінгвістичного програмування для маніпулювання свідомістю [Текст] / М. Присяжнюк // Соціальна психологія. – 2008. – № 5 (31). – С. 137–141.

Проблема маніпуляцій у педагогічній діяльності [Текст] : спецкурс “Педагогічна психологія” // Підручник для директора. – 2010. – № 1. – С. 29–38.

Соснюк, О. П.  Психологічний тренінг як засіб профілактики використання маніпуляційних технік в мас-медіа [Текст] / О. П. Соснюк // Обдарована дитина. – 2009. – № 3. – С. 39–43.

Шевченко, О.  Слова-фантоми у пропагандистському дискурсі української влади [Текст] : політична філософія / О. Шевченко // Філософська думка. – 2016. – № 1. – С. 56–63.

Шевченко, О. О.  Практичне заняття “Громадянська освіта. Маніпуляції в медіапросторі” [Текст] : громадянська освіта / О. О. Шевченко // Виховна робота в школі. – 2019. – № 7. – С. 27–35.

Шкіцька, І. Ю.  Гендерний вимір маніпулятивного дискурсу [Текст] / І. Ю. Шкіцька // Мовознавство. – 2012. – № 1. – С. 64–72.