Волонтерство та волонтерські проекти на Сумщині

Близнюк, А. М.  Волонтерство Сумщини: пошуки і здобутки [Текст] / А. М. Близнюк. – Суми : Фабрика друку, 2020. – 167 с.

***

Вертіль, О.  Волонтери – велика сила [Текст] : Сумський та Роменський добровольчі будівельні батальони вже рік відбудовують зруйноване в області після російського вторгнення / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. – 2023. – № 118, 14 червня. – С. 1,5.

Волонтери Надія Ганнова та Петро Чумак [Текст] : «Незалежність має бути дієвою» : [громадські активісти, діячі сумського волонтерського центру «Омофор»] // Збірка нарисів про сумчан / [Сумська міська рада ; авторський колектив: А. Акіменко, А. Кохан, А. Федорина, С. Ханін ; упоряд. А. І. Кохан]. – Суми : ПВП «Видавничий будинок “Еллада”», 2017. – С. 45–50.

Жук, А. О. Волонтерський рух як один з засобів протидії загрозам національної безпеки [Текст] / А. О. Жук, І. В. Каріх // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції : у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року) / [редкол.: А. М. Куліш, О. М. Рєзнік]. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – Ч. 2 – С. 373– 375. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78700

Купенко, О. Практика залучення студентів до участі у волонтерських проектах громадських організацій [Текст] : [«Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини»…] / О. Купенко Б. Ткаченко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали восьмої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників, (Суми, 16–17 квітня 2020 р.) / [уклад. М. М. Набок ; корек. анг. текс. Н. В. Мальованої]. – Суми : Сумський державний університет, 2020 С. 385– 388. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/profile/Irina-Serebranska/publication/340850064_Rol_mizosobistisnoi_komunikacii_v_sferi_medicnoi_reabilitacii/links/5ea0b447a6fdcc88fc360dc4/Rol-mizosobistisnoi-komunikacii-v-sferi-medicnoi-reabilitacii.pdf#page=386

Мішукова, А. О.  Проблеми розвитку студентського волонтерського руху на Сумщині [Текст] / А. О. Мішукова // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайліченко та ін.]. – Суми : [Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Вип. 7. – С. 201–206.

Савченко, Д. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до волонтерської роботи: досвід інституту педагогіки і психології СумДПУ імені А. С. Макаренка [Текст] / Д. В. Савченко // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / Міністерство освіти і науки України|, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [за ред. проф. А. А. Сбруєвої]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка. – 2015. – Вип. 12. – С. 169–176. – Режим доступу: https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/8744/1/Naukovi_poshuki_vip.12.pdf#page=169

Учасник АТО, волонтер Андрій Букін: «І один у полі – воїн» [Текст] : [сумчанин] // Суми: містяни, постаті, земляки / [Сумська міська рада ; Департамент комунікацій та інформаційної політики ; Інформаційний проєкт «Я – сумчанин» ; авторський колектив: А. Кохан, А. Федорина, А. Акіменко]. – Суми : [ФОП Щербина І. В.], 2019. – С. 24–37.

Ушкал, Т. О.  Співпраця громадської організації з волонтерами ВНЗ [Текст] : [співпраця Центру «Сприяння» товариства «Феліцитас» з кафедрою корекційної та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка] / Т. О. Ушкал // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації, (15–16 жовтня 2015 р., м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, НАПН України, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України ; [редкол.: В. В. Засенко, А. А. Колупаєва, Т. В. Сак та ін. ]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Ч. 1. – С. 127–128.

Штань, О. О. Організаційно-змістові особливості виховання дітей за ідеями А. С. Макаренка [Текст] / О. О. Штань // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / Міністерство освіти і науки України|, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [за ред. проф. А. А. Сбруєвої]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка. – 2014. – Вип. 10 /. – С. 154–160. – Режим доступу: https://library.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/Naukovi_poshuki_vip.10.pdf#page=154