Внесок української діаспори у розвиток культури України та зарубіжжя

 • Бірюкова, О. О.  Лінгвостилістичні особливості української діаспорної поезії 60–80-х років ХХ ст. [Текст] : автореф. дис. канд. філол. наук / О. О. Бірюкова ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2004. – 20 с.
 • Дибчук, Л. В.  Внесок української діаспори Канади та країн Латинської Америки в розвиток економіки і культури незалежної України (1991–2005 рр.) [Текст] : автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Л. В. Дибчук ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2006. – 20 с.
 • Хороб, С. І.  Українська драматургія 20–30-х років у Західній Україні та діаспорі [Текст] / С. І. Хороб ; Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Івано-Франківський осередок НТШ. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. – 191 с.

***

 • Берзкіна, В.  Історико-філософські праці вчених української діаспори у фонді відділу зарубіжної україніки НБУВ [Текст] : [розглядаються праці відомих вчених В. Винниченка, Д. Чижевського, В. Олексюка, В. Липинського, Д. Донцова] / В. Берзкіна // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 1. – С. 32–35.
 • Борисевич, Л.  Елементи гуцульської сакральної архітектури в храмовому будівництві української діаспори [Текст] / Л. Борисевич, М. Фіглевський // Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті «…землякам моїм в Україні і не в Україні…» : (у рамках IV Міжнародного конгресу світового українства) : четверта Міжнародна науково-практична конференція : збірник матеріалів, (23–24 серпня 2013 року, м. Львів) / МОН України, Львівська обл. державна адміністрація, Львівська обласна рада та ін. ; [редкол.: М. Галік, І. Калинець, О. Палінська та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 389–392.
 • Горболіс, Л.  Портрети і профілі поетів української діаспори в художньо-літературному колажуванні Михайла Слабошпицького [Текст] : за книгою М. Слабошпицького «25 поетів української діаспори» / Л. Горболіс // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 7/8. – С. 51–56.
 • Дякова, О.  Роль українських освітньо-наукових закладів Австралії у збереженні ідентичності української діаспори [Текст] / О. Дякова // Освіта і управління. – 2011. – Т. 14, № 1. – С. 151–157.
 • Єременко, О.  Український митець у діаспорі [Текст] : сторінками творчої біографії Леоніда Полтави : літературний вечір / О. Єременко, В. Дрожевська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 1. – С. 44–46.
 • Задорожний, М. П.  Українська діаспора Європи: історія формування, культура, наука, освіта [Текст] / М. П. Задорожний // Географія та економіка в рідній школі. – 2016. – № 5. – С. 44–47 ; № 6. – С. 36–47.
 • Ковалевська, О.  Образ Івана Мазепи у творах митців української діаспори [Текст] / О. Ковалевська // Історичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 63–67.
 • Колесніков, С.  Володимир Луців – представник української діаспори [Текст] : [популяризатор української пісні за межами України] / С. Колесніков // Мистецтво та освіта. – 2009. – № 4. – С. 18, 59–61.
 • Лога, Т. В.  Колекції визначних діячів української діаспори Івана Бондарчука й Тараса Гунчака у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського [Текст] / Т. В. Лога // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол. : Л. А. Дубровіна, В. А. Вергунов, Т. І. Ківшар та ін.]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – Вип. 3 : Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення пед. науки, освіти і практики України : стан та перспективи. – С. 344–357.
 • Логин, Л.  Організаційні форми хорового виконавства в українській діаспорі США та Канади [Текст] / Л. Логин, Н. Синкевич // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання : збірник статей / МОН України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Музично-педагогічний факультет ; [ред.-упоряд.: С. Я. Дацюк, М. М. Каралюс, І. В. Фрайт]. – Дрогобич : [Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка], 2013. – С. 160–172.
 • Лущій, С.  Проза української діаспори другої половини ХХ століття та романістика Володимира Винниченка: до історії творчих взаємозв’язків [Текст] / С. Лущій // Дивослово. – 2016. – № 11. – С. 35–40.
 • Мацько, В.  Людина і світ в українській діаспорній прозі [Текст] / В. Мацько // Слово і час. – 2009. – № 3. – С. 83–92.