Внесок Івана Харитоненка та його родини у розвиток рідного краю

 • Григорьев, Д. Н.  Востребованные временем [Текст] : династия Харитоненко / Д. Н. Григорьев. – Сумы : РИО “АС-Медиа”, 2003. – 71с. – (Сумщина в именах).
 • Сергієнко, М. В.  Подорож з дилетантом, або Роль особистості Павла Харитоненка в історії Троїцького собору [Текст] / М. В. Сергієнко. – Суми : [ВД “Фолігрант”], 2014. – 119 с. : іл. – (Серія “Сумщина в іменах”).
 • Шудрик, І. О.  Династія Харитоненків [Текст] : історико-документальне видання / І. О. Шудрик, Л. А. Даниленко. – Суми : Видавництво “Слобожанщина”, 2003. – 192с. : іл.

***

 • Мартиненко, Д. В.  Жіноцтво родини Харитоненків біля витоків педагогічної освіти у м. Суми [Текст] / Д. В. Мартиненко // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (24–25 березня 2016 р., м. Суми) / Міністерство освіти і науки України ; Сумська обласна державна адміністрація, Сумська обласна рада ; Укр. ін-т національної пам’яті та ін. ; [за ред. В. С. Бугрія]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2016]. – Ч. 1. – С. 114–117.
 • Любич, С. В.  Підприємницька та благодійна діяльність мецената і цукрозаводчика – І. Г. Харитоненка (1821–1891) [Текст] / С. В. Любич // Історико-філософські дослідження молодих учених : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, (27 квітня 2017 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України ; Державний архів Сумської області ; Сумський обласний краєзнавчий музей та ін. ; [редкол.: Ю. В. Подрєз, В. С. Бугрій, В. М. Жмака та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 76–79.
 • Костина, В.  Всем миром [Текст] : почётный гражданин Сум И. Г. Харитоненко за свои средства организовал и содержал городскую пожарную часть / В. Костина // Панорама. – 2010. – № 36, 1–8 сентября. – С. 12.
 • Гринка, А.  Отцы-основатели [Текст] : [меценаты и градоначальники Сум: Н. Кондратьев, И. Асмолов, Н. Лещинский, Д. Корепанов, И. Кулешов, Иван и Павел Харитоненко, семья Линтварёвых, семья Сухановых, С. Тихонов, М. Лушпа, В. Щербань, А. Епифанов] / А. Гринка // Панорама. – 2013. – № 36, 4–11 сентября. – С. А 1, А 6–А 7.
 • Ратов, Н.  Стоявшие у истоков [Текст] : личности, внесшие вклад в развитие Сум : [Г. Кондратьев, И. Харитоненко, Н. Суханов, Д. Суханов] / Н. Ратов // Панорама. – 2012. – № 36, 29 августа – 5 сентября. – А. 11.
 • Подоляка, Н.  Інститут починався зі станції [Текст] : 105 років тому П. Харитоненко започаткував на Сумщині наукове вивчення сільгоспрослин / Н. Подоляка // Сумщина. – 2011. – № 83/84, 30 липня. – С. 5.
 • Хвостенко, Г.  Феномен Івана Харитоненко [Текст] / Г. Хвостенко // Суми і сумчани. – 2008. – № 9, 29 лютого. – С. 13.
 • Хвостенко, Г.  Гідний син видатного батька [Текст] : [Павло Харитоненко (1853–1914)] / Г. Хвостенко // Суми і сумчани. – 2008. – № 10, 7 березня. – С. 11.
 • Вертіль, О.  Цукровий мільйонер [Текст] : виповнюється 190 років від дня народження Івана Харитоненка – основоположника династії, мецената світового рівня / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. – 2012. – № 190, 18 жовтня. – С. 10.
 • Гриневич, С.  “Трудом возвышаюсь”, добром – увековечиваюсь [Текст] : 160 лет назад родился Павел Иванович Харитоненко / С. Гриневич // Ваш шанс. – 2012. – № 3, 18–25 января. – С. 22 А.
 • Комаров, В.  Антон Павлович Чехов и Харитоненко [Текст] : 25 сентября (ст. ст.) – 190 лет со дня рождения сумского благотворителя / В. Комаров // Ваш шанс. – 2012. – № 38, 19–26 сентября. – С. 33 А.
 • Деревянко, І.  Харитоненки: підприємці і меценати [Текст] / І. Деревянко // Історія в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 40–41.
 • Цибка, В.  Только инициатива [Текст] : [о людях и представителях профессий, которые изменили Сумы в период до 1917 года: Харитоненки, Линтварёвы, Пашковы, Скубенки и другие] / В. Цибка // Панорама. – 2016. – № 36, 31 августа – 7 сентября. – С. А 16.
 • Промышленный центр, Харитоненко и обыватели [Текст] : [история Сум с начала 60-х годов XIX века до 1913 года] // Панорама. – 2016. – № 36, 31 августа – 7 сентября. – С. А 16–А 17.
 • Любич, С. В.  Життєвий шлях та меценатська діяльність І. Г. Харитоненка (1822–1891 рр.) [Текст] / С. В. Любич // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (24–25 березня 2016 р., м. Суми) / Міністерство освіти і науки України ; Сумська обласна державна адміністрація, Сумська обласна рада ; Укр. ін-т національної пам’яті та ін. ; [за ред. В. С. Бугрія]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2016]. – Ч. 2. – С. 114–117.