Візуальне й асоціативне мислення в навчанні

Асоціації за друдлами [Текст] : [друдли (малюнки-символи) як дидактичний матеріал для розвитку асоціативного мислення ейдетичними прийомами] // Дошкільне виховання. – 2009. – № 4. – С. 24–25.

Бонішко, Д. С.  Використання асоціативних схем на уроках біології [Текст] / Д. С. Бонішко // Біологія. – 2015. – № 34/35/36. – С. 3–11.

Валуєв, Р.  Візуальне й асоціативне мислення [Текст] / Р. Валуєв // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 10. – С. 66–68.

Глушкова, Н.  Особенности использования метода газоразрядной визуализации и анализа ГРВ-грамм людей, находящихся в разных функциональних состояниях [Текст] / Н. Глушкова // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 7. – С. 55–60.

Горбанюк, О.  Лексикальна таксономія і факторна структура рис особистості, асоційованих з брендами [Текст] / О. Горбанюк, О. Коваль, В. Размус // Соціальна психологія. – 2009. – № 3(35). – С. 24–39.

Лук’янчук, М.  Вплив асоціативного навчання на творчий розвиток молодших школярів [Текст] / М. Лук’янчук // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : збірник наукових праць / НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; [гол. ред. І. С. Волощук]. – Київ : [Інститут обдарованої дитини], 2014. – Вип. 1 (12). – С. 135–139.

Ніколаєв, О.  Розвиток в учнів асоціативного мислення під час опрацювання історичної термінології [Текст] / О. Ніколаєв // Історія та правознавство. – 2010. – № 2. – С. 4–7.

Пащенко, О.  Ейдетика на щодень [Текст] : [розвиток мислення і пам’яті та ейдетичні методи роботи з друдлами на прогулянці] / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 8. – С. 24–25.

Пащенко, О.  Звукові, смакові, нюхові асоціації [Текст] : [про ейдетичні прийоми та важливість розвитку асоціативного мислення в дошкільнят] / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 2. – С. 16–17.

Хомин, М.  Асоціативність художньо-образного мислення як психолого-педагогічна проблема [Текст] / М. Хомин // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання : матеріали Другого всеукраїнського науково-практичного семінару студентів, аспірантів, молодих вчених / МОН України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Музично-педагогічний факультет ; [ред.-упоряд.: С. Я. Дацюк, М. М. Каралюс, І. В. Фрайт]. – Дрогобич : Посвіт, 2008. – С. 28–36.

Шебанова, В. І.  Метафоричні асоціативні карти як інструмент психологічної допомоги особистості у кризових та критичних ситуаціях життя [Текст] / В. І. Шебанова // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого – 1 березня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Р. Абрамцьов, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : [Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 363–366.

Яцюк, М. В.  Візуально-моторний бендер гештальт-тест у вивченні готовності до навчання дошкільника [Текст] / М. В. Яцюк // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 6. – С. 49–53.