Вітражне мистецтво

Витраж [Текст] // Популярная художественная энциклопедия. Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство  / [главный редактор В. М. Полевой ; редкол.: В. Ф. Маркузон, Д. В. Сарабьянов, В. Д. Синюков (зам. главного редактора)]. – Москва : Советская энциклопедия, 1986. – Книга 1 : А–М. – С. 137.

Витраж [Текст] // Энциклопедия живописи : в 15-ти т. / [главный редактор С. А. Кондратов ; редкол.: Г. В. Кожевников, М. В. Арапов, С. М. Архипов и др.]. – Москва : ТЕРРА, 2010. – Т. 3 : Булгарини – Гальего. – С. 135–137.

Вітраж  [Текст] // Декоративно-ужиткове мистецтво : словник / [авторський колектив: Я. П. Запаско (керівник авторського колективу) ; І. В. Голод, В. І. Білик та ін.] – Львів : Афіша, 2000. – Т. 1 : А–К. – С. 121–123.

Вітражне мистецтво [Текст] // Кара-Васильєва, Т. В.  Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «великого стилю»  / Т. В. Кара-Васильєва, З. А. Чегусова. – Київ : Либідь, 2005. – С. 32–35.

Гілязова, Н. М.  Український вітраж [Електронний ресурс] : (техніка виконання та технологія виготовлення) / Н. М. Гілязова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – 2013. – № 2. – С. 174–177. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2013_2_33

Гулей, О. В.  Виховання естетичної культури учнів засобами мистецтва вітражу [Текст] / О. В. Гулей, К. С. Бріжашова // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова, М. Б. Петренко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – Вип. 1 (10). – С. 17–20.

Задорожний, Б. Вітраж у житловій архітектурі [Електронний ресурс] / Б. Задорожний // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Архітектура і сільськогосподарське будівництво. – 2014. – № 15. – С. 177–181. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vldau_2014_15_32

Княжицкая, Т. В.  Экскурс в историю витражного искусства [Электронный ресурс] / Т. В. Княжицкая // Витражи России. URL: https://vitroart.ru/articles/articles/165/

Коваль, Л. М.  Вітраж з природним освітленням як засіб світлового дизайну [Електронний ресурс] / Л. М. Коваль // Теорія та практика дизайну. – 2018. – Вип. 15. – С. 59–78. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tprd_2018_15_8

Майзульс, М.  Как устроены средневековые витражи [Электронный ресурс] / М. Майзульс // «Arzamas. Academy» URL: https://arzamas.academy/mag/453-vitrazh

Полуда, В. В.  Монументальне мистецтво. Фреска, вітраж, мозаїка [Електронний ресурс] : («Образотворче мистецтво» : 7-й клас) / В. В. Полуда // Мистецтво в школі. – 2015. – № 3. – С. 22–24.

Радомський, М. Художній вітраж на сучасному етапі: художні, техніко-технологічні і функціональні новації у вітражному мистецтві [Електронний ресурс] / М. С. Радомський // Актуальні питання гуманітарних наук. Мистецтвознавство. – 2015. – Вип. 12. – С. 130–134. – Режим доступу: http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/012-17.pdf