Використання тренажерів та іншого спортивного обладнання для фізичних вправ та реабілітації

 1. Корж, Ю. М.  Експериментальна авторська методика оздоровчо-корекційної гімнастики “Богатир” для дітей дошкільного віку з порушеннями функцій опорно-рухового апарату [Текст] : навчальний посібник / Ю. М. Корж ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури, Управління освіти і науки Сумської міської ради ; Сумський спеціалізований дошкільний навчальний заклад № 20 “Посмішка”. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 168 с.
 2. Корж, Ю. М.  Практикум з теорії і методики лікувальної фізичної культури [Текст] : навчальний посібник для студентів спеціальності “Фізична реабілітація”, “Фізична культура” / Ю. М. Корж, О. М. Звіряка. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 183 с.
 3. Чабан, І. П.  Оздоровчо-прикладне фізичне виховання студентів спеціального медичного відділення з використанням тренажерних пристроїв [Текст] : автореферат дисертації  кандидата наук з фізичного виховання та спорту / І. П. Чабан. – Рівне, 2002. – 21 с.

****

 1. Кощеев, Ю. Б.  Прибор по контролю сгибания-разгибания рук в упоре лежа [Текст] / Ю. Б. Кощеев // Физическая культура в школе. – 2005. – № 3. – С. 49–53.
 2. Кучкильдин, Э. Р.  Используя нестандартное оборудование [Текст] / Э. Р. Кучкильдин // Физическая культура в школе. – 2009. – № 3. – С. 16.
 3. Пелікан, А.  Нестандартне обладнання для силових вправ та естафет [Текст] / А. Пелікан // Дошкільне виховання. – 2007. – № 7. – С. 28–29.
 4. Ходун, Н. І.  Корекція різних форм порушень постави у дітей старшого дошкільного віку за допомогою поролонових тренажерів і гумово-поролонових еспандерів [Текст] / Н. І. Ходун, Ю. М. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Інституту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 1. – С. 153–155.
 5. Хорунжий, К. А.  Эффективность использования упражнений на тренажерах в процессе подготовки спортсменов в пауэрлифтинге [Текст] / К. А. Хорунжий // Теория и практика физической культуры. – 2013. – № 10. – С. 58.
 6. Червінко, О. Е.  Деякі особливості вивчення біомеханіки людини при підготовці спеціалістів з фізичної реабілітації [Текст] / О. Е. Червінко, Ю. П. Горго // Молодий вчений. – 2015. – № 9 (24), ч. 2. – С. 152–154.
 7. Черкесов, Т. Ю.  Компьютерный тренажерный комплекс “Слалом” [Текст] / Т. Ю. Черкесов, О. Н. Герасименко, А. М. Тхазеплов // Теория и практика физической культуры. – 2012. – № 11. – С. 101.
 8. Щербина, Н. В.  Використання гумово-поролонових тренажерів під час реабілітації дітей старшого дошкільного віку з порушенням постави [Текст] / Н. В. Щербина, Ю. М. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 396–399.