Виховна робота з підлітками в школі

 • Бауэр, Е. А.  Духовно-нравственное воспитание детей и подростков: Германия и Россия [Текст] / Е. А. Бауэр // Педагогика. – 2010. – № 8. – С. 105-108.
 • Болтівець, С. І.  Концептуальні засади та психофізіологічний апаратурний інструментарій ефективного застосування заходів пропагування серед молоді психогігієнічного виховання в навчальних закладах [Текст] / С. І. Болтівець // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 12. – С. 72-77.
 • Гендерні та статеві аспекти формування екологічної свідомості підлітків [Текст] / О. В. Бердник [та ін.] // Довкілля та здоров’я. – 2013. – № 3. – С. 52-56.
 • Голобородова, М. М.  Концептуальні засади патріотичного виховання дітей та учнівської молоді [Текст] / М. М. Голобородова // Виховна робота в школі. – 2016. – № 5. – С. 2-6.
 • Егорова, Т. В.  Воспитательно-профилактическая работа с подростками, участвующими в деструктивных неформальных объединениях [Текст] / Т. В. Егорова // Педагогическое образование и наука. – 2010. – № 1. – С. 38-43.
 • Зимомря, М.  Естетичне виховання молоді: культурно-освітній потенціал народних промислів [Текст] / М. Зимомря // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези I-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, (Дрогобич, 21–22 листопада 2013 року) / МОН України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [ред.-упоряд.: В. Ільницький. А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 193-195.
 • Іванова, Т. В.  Медіаосвіта та медіаграмотність як актуальні тенденції виховання сучасної молоді [Текст] / Т. В. Іванова, В. Ф. Іванов // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 2. – С. 46-47.
 • Козак, Н. Г.  Здоров’язберігаюче виховання підлітків: історична ретроспектива [Текст] / Н. Г. Козак // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 3. – С. 66-68.
 • Кондратенко, Ю. М.  Морально-вольовий аспект патріотичного виховання молоді, яка навчається на сучасному етапі розвитку української державності [Текст] / Ю. М. Кондратенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 184-185.
 • Нікітчина, С. О.  Формування соціального, фізичного і духовного здоров’я української молоді засобами етновиховання і громадської соціалізації [Текст] / С. О. Нікітчина // Безпека життєдіяльності. – 2011. – № 7. – С. 11-14.
 • Пустовіт, Г. П.  Патріотичне виховання дітей і молоді в позашкільних навчальних закладах: теоретико-прикладні конструкти [Текст] / Г. П. Пустовіт // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 3. – С. 16-21.
 • Пухно, С. В.  Особливості статевого виховання підлітків в загальноосвітніх закладах [Текст] / С. В. Пухно, М. М. Штань // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 170-171.
 • Сафронова, Е. М.  Способы оценки качества патриотического воспитания подростков [Текст] / Е. М. Сафронова, Е. Н. Попова // Воспитание школьников. – 2011. – № 3. – С. 30-34.
 • Суматохин, С. В.  Проблемы полового воспитания подростков [Текст] / С. В. Суматохин // Биология в школе. – 2011. – № 1. – С. 57-65.
 • Трифимова, Н. М.  Воспитание подростков в волонтерской организации [Текст] / Н. М. Трифимова, Ю. В. Паршина // Воспитание школьников. – 2011. – № 5. – С. 46-49.