Веслувальний спорт: специфіка підготовки спортсменів

Гречуха, С. В.  Удосконалення спеціальної витривалості веслувальників високої кваліфікації із застосуванням додаткового опору диханню на видиху [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту : спеціальність 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» / Гречуха Сергій Васильович ; МОН України, Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2013. – 20 с.

Кропта, Р. В.  Моделювання функціональної підготовленості веслярів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту : спеціальність 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» / Кропта Руслан Віталійович ; Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2004. – 19 с.

Ладика, П. І.  Координаційні здібності як передумова технічної підготовки веслувальників-початківців [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту : спеціальність 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» / Ладика Петро Іванович ; Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2007. – 20 с.

Окунь, Д. О.  Оптимізація тренувального процесу веслярів-слаломістів на етапі початкової підготовки [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту : спеціальність 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» / Окунь Дар’я Олександрівна; МОН України, Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2018. – 22 с.

Чичкан, О. А.  Фізична підготовка веслувальниць на байдарках на етапі попередньої базової підготовки [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту : спеціальність 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» / Чичкан Оксана Анатоліївна ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2004. – 19 с.

***

Карпенко, О.  Організація спортивних класів із веслування на байдарках і каное у ЗНЗ [Текст] : методичні рекомендації / О. Карпенко // Здоров’я та фізична культура. – 2016. – № 11, листопад. – С. 28–53.

Кириченко, Я. С.  Розвиток витривалості у веслувальників на байдарках [Текст] / Я. С. Кириченко, О. М. Бурла // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (21–22 квітня 2016 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Т. 2. – С. 201–205.

Кропта, Р.  Порогові навантаження в функціональній підготовці кваліфікованих веслярів [Текст] / Р. Кропта, Л. Єракова // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2013. – №1. – С. 135–138.

Матвієнко, І.  Стратегія Міжнародної Федерації каное щодо дотримання гендерної рівності у веслуванні на байдарках і каное [Текст] / І. Матвієнко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2014. – №1. – С. 162–165.

Москаленко, Н.  Стан і перспективи розвитку академічного веслування в Україні [Текст] / Н. Москаленко, Л. Сергеєва, А. Сергеєв // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2013. – №3. – С. 103–107.

Омельченко, О.  Теоретико-методичні аспекти та особливості побудови мікро- та мезоциклів висококваліфікованих веслярів [Текст] / О. Омельченко, О. Міщак // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ «Інновація», 2021. – № 3. – С. 79–84.

Русанова, О.  Теоретичні передумови моделювання навантажень різної спрямованості у тренувальному процесі кваліфікованих спортсменів у веслуванні [Текст] / О. Русанова, Ю. Шкребтій, Ц. Хуан // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 3. – С. 39–43.

Титович, А. О.  Роль динамічного психологічного контролю за станом спортсменів у підвищенні ефективності управління процесом підготовки веслярів [Текст] / А. О. Титович // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 161–162.

Титович, А. Ю.  Роль динамічного психологічного контролю за станом спортсменів у підвищенні ефективності управління процесом підготовки веслярів [Текст] / А. Ю. Титович // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури, Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін.; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 346–349.

Хіхлуха, Д.  Управління підготовкою юних веслярів на основі обліку функціонального стану скелетних м’язів [Текст] / Д. Хіхлуха, К. Бондаренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 6 (90). – С. 296–306.

Чиканова, О. В.  Олімпійський урок з веслування [Текст] / О. В. Чиканова // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 6. – С. 30–31.