Вади та порушення голосової функції, відновлююча терапія при подоланні функціональних вад голосу

Букач, М. М. Профілактична робота з охорони дитячого голосу [Електронний ресурс] / М. М. Букач // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Педагогіка. – 2010. – Т. 144, Вип. 131. – С. 72-81. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2010_144_131_16

Махоня, В. І.  Порушення голосу у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку [Текст] / В. І. Махоня // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 16 квітня 2015 року : [збірник] / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – [Вип. 3]. – С. 325–328.

Осадча, Т. М.  Основні підходи до психокорекції дітей дошкільного віку з порушенням голосової функції [Текст] / Т. М. Осадча // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський держаний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 5 (49). – С. 15–25.

Осадча, Т. М. Етіопатогенетичні аспекти порушень голосу у дітей [Електронний ресурс] / Т. М. Осадча // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – 2012. – Вип. 21. – С. 191-194. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2012_21_51

Осадча, Т. М. Клініко-фонопедична діагностика голосової функції у дошкільників з органічними ураженнями гортані [Електронний ресурс] / Т. М. Осадча // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – 2013. – Вип. 24. – С. 179-183. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_24_40

Осадча, Т. М. Основні підходи до психокорекції дітей дошкільного віку з порушенням голосової функції [Електронний ресурс] / Т. М. Осадча // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 5. – С. 15-25. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_5_4

Осадча, Т. М. Пcихологічний супровід дітей дошкільного віку з порушенням голосу органічного генезу в отоларингологічному відділенні [Електронний ресурс] / Т. М. Осадча // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. – 2013. – Вип. 23 (2). – С. 320-327. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_23%282%29__44

Осадча, Т. М. Перцептивна оцінка голосу у дітей дошкільного віку з органічною патологією гортані [Електронний ресурс] / Т. М. Осадча // Актуальні питання корекційної освіти. – 2016. – Вип. 8. – С. 192-203. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2016_8_20

Осадча, Т. М. Порушення голосу органічного генезу у дітей [Електронний ресурс] / Т. М. Осадча // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. – 2012. – Вип. 21 (1). – С. 115-122. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_21%281%29__18

Перфільєва, Т. О.  Практико-орієнтовані вправи для роботи над голосом [Текст] : методичні рекомендації для батьків і педагогів, які працюють з дітьми з порушеннями слуху та мовлення / Т. О. Перфільєва // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2020. – № 3. – С. 13–15.

Петренко, А. О.  Основні тенденції відновлюючої терапії при подоланні функціональних вад голосу [Текст] / А. О. Петренко, В. М. Андросова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 107–109.

Ромась О. Типи порушень голосу у дітей – сучасний погляд [Електронний ресурс] / О. Ромась // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. – 2012. – Вип. 19 (1). – С. 406-414. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_19%281%29__46

Ромась, О. Ю. Мутаційна дисфонія особливості етіології , перебігу та реабілітації [Електронний ресурс] / О. Ю. Ромась // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – 2012. – Вип. 21. – С. 232-235. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2012_21_61

Фаурі, Ф. Л.  Логопедична система розвитку голосових можливостей в дітей середнього дошкільного віку з порушеннями мовлення [Текст] / Ф. Л. Фаурі // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів IV Міжнародної заочної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [ред. рада: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 5. – С. 205–209.