Усний переклад: чинники набування досвіду

1.         Володько, А. М.  Модель навчання усного послідовного науково-технічного перекладу майбутніх перекладачів [Текст] / А. М. Володько // Іноземні мови. – 2016. – № 3. – С. 25–29.

2.         Крузе, Б. А.  Формирование лингвоинформационной самостоятельности студентов специальности “Перевод и переводоведение” [Текст] / Б. А. Крузе, Е. В. Ожегова // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 6. – С. 71–75.

3.         Радчук, В.  Функції перекладу [Текст] / В. Радчук // Дивослово. – 2017. – № 10. – С. 38–46.

4.         Сімкова, І. О.  Відбір і організація матеріалу для навчання усного перекладу [Текст] / І. О. Сімкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 8 (34). – С. 270–279.

5.         Сімкова, І. О.  Теоретичні основи навчання майбутніх бакалаврів-філологів усного двостороннього перекладу в науково-технічній сфері [Текст] / І. О. Сімкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 4 (48). – С. 364–370.

6.         Сухова, Л. В.  Тренинг по формированию профессионально важных качеств устного переводчика [Текст] : [при изучении иностранных языков] / Л. В. Сухова // Иностранные языки в школе. – 2006. – № 3. – С. 81–83.

7.         Червінко, Є. О.  Вплив ступеня дотримання принципу вертикалізму у скорочених записах майбутніх перекладачів на якість усного послідовного перекладу [Текст] / Є. О. Червінко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 6–7 (16–17). – С. 310–319.

8.         Червінко, Є. О.  Чинники навчання усного послідовного перекладу з опорою на систему скороченого запису [Текст] / Є. О. Червінко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 6 (32). – С. 279–289.

9.         Чернюк, Н. І.  “Несанкціоновані” паузи: аспекти усного перекладу [Текст] / Н. І. Чернюк // Філологічні трактати : науковий журнал / [редкол.: О. Г. Ткаченко, І. К. Кобякова]. – Суми : СумДУ ; Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – Т. 1, № 3/4. – С. 121–124.