Управлінець підприємства в умовах ризиків

Івченко, І. Ю.  Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І. Ю. Івченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 343 с.

***

Бояринова, К. О.  Невизначеність та ризики в управлінні реалізацією інвестиційно-інноваційних проектів підприємств [Текст] / К. О. Бояринова // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 4–9.

Головко, Р. А.  Формування ризик-менеджменту фермерських господарств [Текст] / Р. А. Головко // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 236–240.

Завідна, Л. Д.  Оцінка ризику в управлінні розвитком готельного бізнесу [Текст] / Л. Д. Завідна // Економіка України. – 2018. – № 6. – С. 13–25.

Клочкова, Н. В.  Управління комерційними ризиками підприємницької діяльності [Текст] / Н. В. Клочкова // Соціум. Наука. Культура : матеріали третьої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 29–31 січня 2008 року / Ін-т наукового прогнозування ; Кримський ін-т економіки та господарського права (Севастопольська філія) ; [оргкомітет конференції: Е. Е. Амурський, К. І. Чурюмов, А. Г. Бабенко та ін.]. – Київ : [ТОВ “ТК Меганом”], 2008. – Ч. 1. – С. 37–38.

Макарчук, І. В.  Управління стратегічними ризиками підприємства [Текст] / І. В. Макарчук // Економіка та держава. – 2020. – № 8. – С. 107–112.

Насікан, Н. І.  Ризик-орієнтований менеджмент корпоративних підприємств у сучасних умовах [Текст] / Н. І. Насікан, Ю. С. Гринчук, О. Г. Вдовічена // Економіка та держава. – 2021. – № 3. – С. 71–76.

Рощін, І. Г.  Ризик-менеджмент комерційних проектів [Текст] / І. Г. Рощін, С. І. Петровська, Н. М. Тимченко // Економіка та держава. – 2021. – № 6. – С. 40–44.

Стецюк, П. А.  Управління ризиками фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств [Текст] / П. А. Стецюк // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 3. – С. 13–19.

Федулова, І. В.  Сигніфікація ризик-менеджменту, антикризового управління та комплаєнсу в управлінні фінансовою безпекою підприємства [Текст] / І. В. Федулова, Г. Т. П’ятницька // Економіка та держава. – 2020. – № 8. – С. 26–35.

Чобіток, В. І.  Оцінка ефективності системи управління ризиком на підприємствах залізничного транспорту [Текст] / В. І. Чобіток, Л. Ф. Чумак, Т. І. Дем’яненко // Технології та інфраструктура транспорту : тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, 14–16 травня 2018 р., м. Харків / Український державний ун-т залізничного транспорту ; Транспортна академія України ; Підйомно-транспортна академія наук України та ін. – Харків : [УкрДУЗТ], 2018. – Ч. 2. – С. 212–213.

Юрченко, О. Ю.  Управління ризиком – невід’ємна частина функціонування підприємства [Текст] / О. Ю. Юрченко, А. Г. Ситнік // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ, (4–20 квітня 2006 р.) / М-во аграрної політики України, Сумський національний аграрний ун-т ; [редкол.: Л. І. Михайлова, І. О. Рубцов, О. В. Шумкова та ін.]. – [Суми] : [ВТД “Університетська книга”], 2006. – Ч. 2. – С. 86–87.