Логопедичний супровід становлення комунікативної поведінки дітей молодшого шкільного віку з розладами аутичного спектру

Моделювання шкільної ситуації як засіб підготовки до навчання дітей з аутизмом [Текст] : науково-методичний посібник / Ін-т спец. педагогіки АПН України, Лабораторія діагностики і психічного розвитку ; [авт. Т. В. Скрипник]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 103 с.

***

Аль-Мраят, О. Б.  Графічні навички як вагома умова успішного оволодіння письмом дітьми з РАС [Текст] : [РАС – розлади аутичного спектру] / О. Б. Аль-Мраят // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів IV Міжнародної заочної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [ред. рада: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 5. – С. 135–145.

Аутичні діти в звичайній школі [Текст] : з досвіду спілкування й роботи педагога // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2016. – № 8. – С. 4–7.

Базима, Н. В.  Врахування особливостей розвитку комунікативної сфери у дітей з аутизмом в умовах інклюзивної освіти [Текст] / Н. В. Базима // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: В. М. Синьов, М. К. Шеремет, В. І. Барко та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 32, ч. 1. – С. 15–19. – (Серія 19, “Корекційна педагогіка та спеціальна психологія”).

Бессонова, Є. М.  Гра як засіб розвитку комунікативних навичок дітей з розладами аутичного спектра [Текст] / Є. М. Бессонова, А. А. Юнусова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2016. – № 1. – С. 7–9.

Большунова, Ю. В.  Методичні прийоми недирективної ігрової терапії у роботі з дітьми зі спектром аутичних порушень [Текст] / Ю. В. Большунова // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін.; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, А. А. Сбруєва, Л. М. Сергеєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 45–50.

Волох, Н. М.  Особливості розвитку дітей з раннім дитячим аутизмом [Текст] / Н. М. Волох // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 145–149.

Гриш, Н. І.  Аутична дитина. Теорія та практика роботи [Текст] / Н. І. Гриш // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2017. – № 4. – С. 13–19.

Гриш, Н. І.  Дитина з аутизмом. Особливості адаптації, навчання та педагогічної корекції [Текст] / Н. І. Гриш // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2016. – № 11. – С. 6–10.

Грищ, Н. І.  Аутична дитина. Теорія та дидактика роботи [Текст] / Н. І. Грищ // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2017. – № 6. – С. 9–15.

Гужва, М. А.  Модульний принцип організації корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з аутистичними розладами [Текст] / М. А. Гужва // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації, (15-16 жовтня 2015 р., м. Суми) / МОН України, НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки НАПН України ; [редкол.: В. В. Засенко, А. А. Колупаєва, Т. В. Сак та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Ч. 1. – С. 45–48.

Гужва, М. А.  Урахування особливості дітей з аутизмом на етапі адаптації до інклюзивного навчання [Текст] / М. А. Гужва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 6 (40). – С. 295–302.

Гусєва, А. Ю.  Критерії рівнів розвитку мовленнєвої діяльності РВД з РСА підготовчих класів [Текст] / А. Ю. Гусєва // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів V Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 6. – С. 124–130.

Гусєва, А. Ю.  Показники мовленнєвої діяльності дітей із порушеннями інтелекту та розладами спектру аутизму перших класів [Текст] / А. Ю. Гусєва // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін.; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, А. А. Сбруєва, Л. М. Сергеєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 172–175.

Дегтяренко, Т. М.  Модель організації міжвідомчої допомоги аутичним дітям: від теорії до практики [Текст] / Т. М. Дегтяренко, М. А. Гужва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (45). – С. 52–65.

Деріведмідь, А. І.  Рекомендації батькам дітей із розладами аутичного спектра [Текст] : поради батькам / А. І. Деріведмідь // Логопед. – 2019. – № 9. – С. 38–39.

Дмитрієва, І. В.  Педагогічне забезпечення процесу навчання дітей з розладами аутистичного спектру початковим основам грамоти [Текст] / І. В. Дмитрієва, А. Г. Бурлаченко // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін.; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, А. А. Сбруєва, Л. М. Сергеєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 220–224.

Ємшанова, А.-К. О.  Деякі підходи до логопедичної корекції дітей із розладами спектру аутизму [Текст] / А.-К. О. Ємшанова // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації : матеріали II Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 15 травня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – С. 18–22.

Завацька, Л.  Фреймовий підхід при вивченні теми “Соціально-педагогічна робота з дітьми з розладами аутистичного спектра” [Текст] / Л. Завацька, О. Бартків // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 2 (86). – С. 204–215.

Комбарова, А. О.  Графіка. Інструменти графічного редактора. Заливка. Палітра [Текст] : урок інформатики для дитини 1-го року навчання з розладами аутичного спектра / А. О. Комбарова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2019. – № 1. – С. 22–23.

Кондукова, С. В.  Деякі аспекти світової теорії та практики інклюзивного навчання аутичних дітей [Текст] / С. В. Кондукова, Є. В. Шульженко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: В. М. Синьов, М. К. Шеремет, В. І. Барко та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 32, ч. 1. – С. 125–130. – (Серія 19, “Корекційна педагогіка та спеціальна психологія”).

Крикуненко, Ю. О.  Проблема ранньої діагностики розладів спектру аутизму в Україні [Текст] / Ю. О. Крикуненко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів V Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 6. – С. 319–324.

Кулик, Н.  Діти з Марса [Текст] : [про дітей-аутистів] / Н. Кулик // Освіта України. – 2016. – № 13, 4 квітня. – С. 14–15.

Кулик, Н.  Загадки аутизму немає [Текст] : [презентовано комплекс методик психодіагностики розладів у дітей із спектром аутичних порушень] / Н. Кулик // Освіта України. – 2016. – № 7/8, 29 лютого. – С. 18.

Лопатинська, Н. А.  Психолінгвістичні механізми кодування та декодування мовлення дітей із розладами аутистичного спектра [Текст] / Н. А. Лопатинська // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: В. М. Синьов, М. К. Шеремет, В. І. Барко та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 32, ч. 1. – С. 167–174. – (Серія 19, “Корекційна педагогіка та спеціальна психологія”).

Мякушко, О.  Синергетичний підхід до розробки освітньо-розвивальних програм для дітей з аутизмом [Текст] / О. Мякушко // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 18–22.

Недозим, І.  Особливості розвитку та формування соціального інтелекту у дітей із розладами аутистичного спектра [Текст] / І. Недозим // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2018. – № 3. – С. 54–63.

Почкун, Ю. О.  Проблема підготовки аутистичних дітей до навчальної діяльності [Текст] / Ю. О. Почкун, О. В. Колишкін // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 29 березня 2019 р. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [ред. рада: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, А. А. Сбруєва, Ю. А. Бондаренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 139–145.

Призванська, Р. А.  Музикотерапевтичні засоби у роботі з дітьми із порушеннями спектру аутизму [Текст] / Р. А. Призванська // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: В. М. Синьов, М. К. Шеремет, В. І. Барко та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 32, ч. 1. – С. 258–263. – (Серія 19, “Корекційна педагогіка та спеціальна психологія”).

Пустовіт, Л. І.  Сучасні оздоровчі технології та їх використання в роботі з молодшими школярами із загальним недорозвитком мовлення [Текст] / Л. І. Пустовіт // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2017. – № 6. – С. 9–15.

Сайко, Х. Я.  Суб’єктно-особистісна готовність корекційних педагогів до виховання дітей із аутизмом [Текст] / Х. Я. Сайко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: В. М. Синьов, М. К. Шеремет, В. І. Барко та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 32, ч. 1. – С. 274–280. – (Серія 19, “Корекційна педагогіка та спеціальна психологія”).

Сірик, Ю. М.  Особливості корекційної роботи з дітьми з раннім дитячим аутизмом [Текст] / Ю. М. Сірик // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 16 квітня 2015 року : [збірник] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – [Вип. 3]. – С. 244–248.

Скрипник, Т.  Відповідне освітнє середовище для дітей із розладами аутистичного спектра [Текст] / Т. Скрипник // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2017. – № 3. – С. 16–21.

Скрипник, Т.  Діти з аутизмом [Текст] : настав час об’єднати зусилля / Т. Скрипник, А. Бірюкова // Освіта. – 2015. – № 20/21, 6-13 травня. – С. 11.

Скрипник, Т.  Підтримати, допомогти, спрямувати [Текст] : корекційно-розвивальна робота з аутичними дітьми / Т. Скрипник // Дошкільне виховання. – 2015. – № 5. – С. 12–15.

Скрипник, Т.  Сенсорна інтеграція як підгрунтя цілісного розвитку дітей з аутизмом [Текст] / Т. Скрипник // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2016. – № 4. – С. 42–31.

Скрипник, Т.  Система занять корекційно-розвивального напряму для дітей з аутизмом в початковій школі [Текст] / Т. Скрипник // Початкова школа. – 2015. – № 6. – С. 35–37.

Скрипник, Т.  Система психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі [Текст] / Т. Скрипник // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. – 2013. – № 4. – С. 28–32.

Скрипник, Т. В.  Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом з урахуванням їх особливих освітніх потреб [Текст] / Т. В. Скрипник // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки; [за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої]. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – Вип. 5. – С. 148–157.

Смірнова, В. О.  Логопедична допомога особливим дітям [Текст] / В. О. Смірнова // Логопед. – 2017. – № 10. – С. 10–13.

Хворова, Г.  Індивідуальний супровід розвитку аутичної дитини – нова технологія педагогічної корекції аутизму [Текст] / Г. Хворова // Дефектологія. – 2005. – № 3. – С. 2–4.