Українсько-польські освітні зв’язки (середня та вища освіта)​

  • Андрушкевич, Ф.  Досвід українсько-польської співпраці в сфері Академічної освіти [Текст] / Ф. Андрушкевич // Вища освіта України. – 2011. – № 2. – С. 53-58.
  • Андрушкевич, Ф.  Компаративний аналіз особливостей освітніх інновацій в освітніх системах України та Польщі [Текст] / Ф. Андрушкевич // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 5. – С. 88-92.
  • Андрушкевич, Ф.  Основні напрями та форми українсько-польської співпраці [Текст] / Ф. Андрушкевич // Вища освіта України. – 2011. – № 1. – С. 108-113.
  • Андрушкевич, Ф.  Україна – Польща: досвід формування правового поля освіти [Текст] / Ф. Андрушкевич // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 1. – С. 94-99.
  • Кучай, О.  Підготовка майбутнього вчителя інформатики в Польщі та Україні: порівняльний аналіз [Текст] / О. Кучай // Рідна школа. – 2011. – № 3. – С. 66-69.
  • Мордвінова, І. В.  Здоров’язбережувальне виховання молодших школярів Польщі та України [Текст] / І. В. Мордвінова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 95-102.
  • Ніколаї, Г. Ю.  Аксіологічні орієнтири мистецької педагогіки в Україні та Польші: порівняльний аналіз [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / [ред. кол.: А. А.Сбруєва, М. О.Лазарєв, В. І.Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 3 (5). – С. 90-99.
  • Соколович-Алтуніна, Ю. О.  Роль Дублянської рільничої школи у розвитку аграрної освіти в Україні та Польщі [Текст] / Ю. О. Соколович-Алтуніна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол. : А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 5 (7). – С. 116-123.
  • Соколович-Алтуніна, Ю. О.  Стратегічні орієнтири модернізації вищої освіти аграрної освіти в Польщі та Україні [Текст] / Ю. О. Соколович-Алтуніна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол. : А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 8 (18). – С. 109-117.
  • Філіпенко, Н. А.  Музично-естетичне виховання молодших школярів у Польщі та Україні в контексті інтегративних процесів [Текст] / Н. А. Філіпенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 8 (10). – С. 395-400.