Українське весілля

 •  Борисенко, В. К.  Нова весільна обрядовість у сучасному селі [Текст] : (на матеріалах південно-східних районів України) / В. К. Борисенко. – Київ : Наукова думка, 1979. – 133 с.
 • Весілля [Текст] : у 2-х кн. Кн. 1 / упоряд. М. М. Шубравської. – Київ : Наукова думка, 1970. – 455 с. : іл., нот.
 •  Весілля [Текст] : у 2-х кн. Кн. 2 : Записи другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / упоряд. М. М. Шубравської. – Київ : Наукова думка, 1970. – 478 с. : нот.
 • Грозовська, Н. А.  Термінологія весільного обряду середньонаддніпрянського регіону [Текст] : (Київська, Полтавська, Черкаська обл.) : автореферат : 10.02.01 / Н. А. Грозовська. – Запоріжжя, 1998. – 17 с.
 • Несен, І. І.  Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина XIX – XX ст.) [Текст] / І. І. Несен. – Київ : Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій, 2005. – 276 с.
 • Романюк, П. Ф.  Лексика некалендарных обрядов Правобережного Полесья [Текст] : (на материале свадебного обряда). спец. : 10.02.02 – украинский язык : автореф. дис. … / П. Ф. Романюк. – Киев, 1984. – 23 с.
 • Холоєвський, О.  Григорій Іванович Калиновський та його знаменита книга «Описание свадебных украинских простонародных обрядов в Малой России и Слободской Украинской губернии, також и в Великороссийских Слободах населенных малороссиянами…» [Текст]. Ч. 1 / О. Холоєвський. – Черкаси : Кур’єр, 2008. – 99 с. : іл.

***

 • Балушок, В. Елементи давньослав’янських ініціацій в українському весіллі [Текст] / В. Балушок // Народна творчість та етнографія. – 1994. – № 1. – С. 31–36.
 • Малихін, А.  Народно-педагогічні традиції українського весілля [Текст] / А. Малихін, В. Ткач // Рідна школа. – 2009. – № 10. – С. 57–68.
 • Несен, І.  Чин «дядя» у весільному ритуалі українсько-білоруського пограниччя [Текст] / І. Несен // Київська старовина. – 2008. – № 6. – С. 49–58.
 • Цимбал, Т. Українська основа лемківського весільного обряду в його локально-регіональних варіантах [Текст] : (довесільні обряди) / Т. Цимбал // Мандрівець. – 2002. – № 2. – С. 68–71.
 • Щербань, О.  Весільні традиції Полтавщини [Текст] : як склався у людини шлюб, так і піде все її життя / О. Щербань // Наша Берегиня. – 2012. – № 4. – С. 20–24.