Україна та український народ у роки Першої світової війни

1.         Загребельна, Н. І.  Громадські гуманітарні організації в Україні у роки Першої світової війни [Текст] : автореф. дис. … канд. іст. наук / Н. І. Загребельна. – Київ, 2004. – 20 с.

*** 

2.         Байло, А.  Військово-організаційна діяльність Мирона Тарнавського в роки Першої світової війни [Текст] / А. Байло // Мандрівець. – 2008. – № 2. – С. 36–40.

3.         Верменич, Я.  Перша світова війна в економіко-політичному ракурсі: роль і місце України [Текст] / Я. Верменич // Історичний журнал. – 2005. – № 3. – С. 117–119.

4.         Дзюба-Погребняк, О.  Перша світова і українська література [Текст] / О. Дзюба-Погребняк // Слово і час. – 2013. – № 6. – С. 43–59.

5.         Жадан, Г.  Зміни у повсякденному житті під впливом Першої світової війни [Текст] : практичне заняття № 2 / Г. Жадан // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2018. – № 2. – С. 91–96.

6.         Ільчицький, І.  Україна у Першій світовій: тимчасове військове генерал-губернаторство Галичини [Текст] : [Бобринський Георгій Олександрович] / І. Ільчицький // Історія в школі. – 2018. – № 6/7. – С. 5–10.

7.         Качмала, В.  Проблема біженців на Лівобережній Україні під час Першої світової війни [Текст] / В. Качмала // Київська старовина. – 2011. – № 4. – С. 97–107.

8.         Кирієнко, О.  Військові цензори в українських губерніях у роки Першої світової війни (1914–1917 рр.) : штрихи до соціально-професійного портрету [Текст] / О. Кирієнко // Історія в школі. – 2010. – № 9. – С. 9–12.

9.         Клименко, С. І.  Дидактичні матеріали “Україна під час Першої світової війни” [Текст] : 10 клас / С. І. Клименко // Історія та правознавство. – 2006. – № 27, вересень. – С. 9–12.

10.      Кобець, О.  Записки полоненого [Текст] : [пригоди і враження учасника Першої світової війни] / О. Кобець // Березіль. – 2010. – № 1/2. – С. 53–113.

11.      Кривошеєва, Л.  Бібліотечна справа в таборах військовополоненних українців часів Першої світової війни [Текст] / Л. Кривошеєва // Бібліотечна планета. – 2006. – № 2. – С. 27–29.

12.      Михайличенко, М. А.  Конотопчанин Михайло Акимов – один з наймолодших бойових офіцерів Першої світової війни [Текст] / М. А. Михайличенко // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали III Міжнародної наукової конференції, 23–24 листопада 2017 р., м. Суми / МОН України ; Сумська обласна державна адміністрація ; Сумська обласна рада ; Український ін-т національної пам’яті та ін. ; [редкол.: В. С. Бугрій, С. О. Авхутська, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2017]. – Ч. 2. – С. 47–50.

13.      Реєнт, О. П.  Перша світова війна та її наслідки для України [Текст] : [1914–1918 рр.] / О. П. Реєнт // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Державна установа “Ін-т всесвітньої історії Національної академії наук України” ; [редкол.: А. І. Кудряченко, В. М. Ткаченко, Д. М. Лакішик та ін.]. – Київ : [Фенікс], 2016. – № 1. – С. 64–78.

14.      Рожкова, Л. І.  Благодійна допомога біженцям у роки Першої світової війни [Текст] : (на матеріалах Сумщини) / Л. І. Рожкова // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (24–25 березня 2016 р., м. Суми) / МОН України ; Сумська обласна державна адміністрація, Сумська обласна рада та ін. ; [за ред. В. С. Бугрія]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2016]. – Ч. 1. – С. 123–127.

15.      Скворцов, И. Н.  Сумы и Сумской уезд в годы Первой мировой войны (1914–1917) [Текст] / И. Н. Скворцов, Н. И. Евтушенко // Краєзнавчий збірник : статті та матеріали / [за ред. В. С. Терентьєва]. – Суми : Університетська книга, 2006. – С. 73–108.

16.      Сотниченко, В.  Україна в Першій світовій війні [Текст] / В. Сотниченко, О. Ільюшина // Історія в школі. – 2004. – № 11. – С. 22–31.

17.      Трухан, О.  Україна у першій Світовій війні. Доба Української революції [Текст] / О. Трухан // Історія в школі. – 2011. – № 11/12. – С. 32–34.

18.      Усенко, П. Г.  З історії Великої війни 1914–1917 рр. на Чорному морі [Текст] / П. Г. Усенко // Український історичний журнал. – 2005. – № 6. – С. 73–87.

19.      Царенко, О. А.  Дидактичні матеріали за темою “Україна в роки Першої світової війни” [Текст] : історія України : 9 клас / О. А. Царенко // Історія та правознавство. – 2018. – № 4/5. – С. 35–41.

20.      Шевченко, В. М.  Земські окладні книги – важливе джерело вивчення стану земельної власності на Сумщині в роки Першої світової війни [Текст] / В. М. Шевченко // Матеріали шостої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України ; Управління освіти і науки Сумської обласної адміністрації ; [редкол.: В. В. Турков, А. В. Гончаренко, Г. І. Корогод та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 145–147 ; Третя Сумська обласна наукова історико-краєзнавча конференція, (7–8 грудня 1999 р.) : збірник статей / [редкол.: П. М. Щербань, Б. Л. Корогод, В. В. Турков та ін.]. – Суми : Ред.-вид. відділ СДПУ, 1999. – С. 80–82.