Творчість як процес і діяльність

Гринюк, Ю.  Творчість проти вигорання [Текст] : розвиток творчого потенціалу педагогів / Ю. Гринюк // Соціальний педагог. – 2019. – № 3, березень. – C. 21–34.

Громадський, І. В.  Деякі нетрадиційні погляди на творчість [Текст] / І. В. Громадський, В. І. Громадський // Обдарована дитина. – 2006. – № 4. – С. 40–44.

Губенко, А. В.  Творчество: деятельность, язык, социум [Текст] / А. В. Губенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 10. – С. 8–13.

Давиденко, А. А.  Логіка і психологія у творчій діяльності людини [Текст] / А. А. Давиденко // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 3. – С. 79–86.

Давиденко, А. А.  Процес творчості [Текст] / А. А. Давиденко // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 12. – С. 69–72.

Давиденко, А. А.  Творчість як процес гармонізації системи [Текст] / А. А. Давиденко // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 4. – С. 78–85.

Жадько, В.  Творчість як чинник формування духовності [Текст] / В. Жадько // Філософія освіти. – 2006. – № 3(5). – С. 274–280.

Карпов, А. О.  К проблеме феноменологии творчества [Текст] / А. О. Карпов // Философские науки. – 2005. – № 5. – С. 105–119.

Лазарєв, М. О.  Творча саморелізація особистості: витоки, концепція, критерії [Текст] / М. О. Лазарєв // Педагогічна Сумщина. – 2005. – № 4. – С. 5–9.

Лазарєв, М. О.  Творчість як провідний чинник і самореалізація особистості [Текст] / М. О. Лазарєв // Педагогічні науки : збірник наукових праць / [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – Ч. 2. – С. 54–63.

Новіков, Б.  Творчість як корисне здійснення блага через істину в красу [Текст] / Б. Новіков // Вища школа. – 2015. – № 2/3. – С. 53–62.

Новіков, Б.  Творчість як корисне здійснення блага через істину в красу [Текст] / Б. Новіков // Вища школа. – 2015. – № 2/3. – С. 53–62.

Савчин, М. М.  Творчість як педагогічна проблема: тренінг творчості [Текст] / М. М. Савчин, О. І. Гірний // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 3. – С. 43–51.

Савчук, Н. В.  Творчість в умовах віртуалізації освіти: проблеми і перспективи [Текст]. Розділ 8 / Н. В. Савчук // Стратегії формування творчої особистості: методи, прийоми, форми : колективна монографія / Національна академія педагогічних наук України, Ін-т обдарованої дитини ; [авт. кол.: В. Г. Кремень, В. В. Ільїн, Є. Р. Борінштейн та ін.]. – Київ : [Ін-т обдарованої дитини НАПН України], 2020. – С. 265–292.

Соловйова, О. П.  Творчість як стиль життя: креативний підхід до вирішення проблем [Текст] / О. П. Соловйова // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 8. – С. 21–24.

Творчість – енергія мислення та діяльності [Текст] // Стратегії формування творчої особистості: методи, прийоми, форми : колективна монографія / Національна академія педагогічних наук України, Ін-т обдарованої дитини ; [авт. кол.: В. Г. Кремень, В. В. Ільїн, Є. Р. Борінштейн та ін.]. – Київ : [Ін-т обдарованої дитини НАПН України], 2020. – С. 6–8.

Хазратова, Н.  Соціальне утвердження творчого продукту як втілювальний аспект творчого процесу [Текст] / Н. Хазратова // Соціальна психологія. – 2009. – № 6 (38). – С. 180–186.

Шандрук, С.  Творчість як употужнення здібностей особистості [Текст] / С. Шандрук // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 86–91.