Творчі інтереси Ю. П. Ступака (ретроспектива)

 • Ступак, Ю. Крамськой і Україна [Текст] / Ю. Ступак. – К. : Мистецтво, 1971. – 51 с. : іл.
 • Ступак, Ю. П. Бібліографічна робота вчителя літератури [Текст] : посібник для вчителів / Ю. П. Ступак. – К. : Радянська школа, 1961. – 63 с.
 • Ступак, Ю. П. Виховне значення українського фольклору [Текст] / Ю. П. Ступак. – К. : Знання, 1960. – 32 с.
 • Ступак, Ю. П. Педагогічні ідеї в українській народній творчості [Текст] / Ю. П. Ступак. – Суми, 1958. – 32 с.
 • Ступак, Ю. П. Українська дитяча література [Текст] / Ю. П. Ступак, Д. Білецький. – К. : Радянська школа, 1963. – 253 с.
 • Ступак, Ю. П. Педагогічні погляди Духновича [Текст] / Ю. П. Ступак. – Братіслава, 1956.
 • Ступак, Ю. П. Видатні художники на Сумщині [Текст] / Ю. П. Ступак. – Х. : Прапор, 1969. – 47 с.

***

 • Білоус, Р. Подарунок доцента [Текст] : [про Ю. П. Ступака] / Р. Білоус // Ленінська правда. – 1964. – 2 жовтня.
 • Вертій, О. Острівець українського духу [Текст] : [85 років з дня народження Ю. П. Ступака] / О. Вертій // Червоний промінь. – 1975. – 27 грудня. – С. 4.
 • Гаврилов, П. Т. Він дарує знання [Текст] : [Ю. П. Ступак] / П. Т. Гаврилов, О. Скорик // Ленінська правда. – 1965. – 21 березня.
 • Данько, М. Весняні борозни дослідника. Творчі портрети [Текст] : Ю. П. Ступак / М. Данько // Ленінська правда. – 1971. – 9 червня.
 • Петров, Г. Нагорода ветеранові [Текст] : [Ю. П. Ступак] / Г. Петров // Червоний промінь. – 1979. – 13 грудня.
 • Петров, Г. Художники Сумщини [Текст] : [про книгу «Видатні художники на Сумщині» Ю. П. Ступака] / Г. Петров // Ленінська правда. – 1969. – 11 травня.
 • Ступак, Ю. «Крамськой і Україна» [Текст] / Ю. Ступак. – К. : Мистецтво, 1971. – Рец.: Данько, М. «Крамськой і Україна» // Ленінська правда. – 1972. – 18 лютого.
 • Ступак, Ю. Бібліографія української художньої літератури [Текст] : [рецензія] / Ю. Ступак // Вітчизна. – 1959. – № 7. – С. 202-204.
 • Ступак, Ю. Большой труд исследователя [Текст] : [о Барсанове] / Ю. Ступак // Художник. – 1966. – № 6.
 • Ступак, Ю. Від етюда до картини [Текст] / Ю. П. Ступак // Ленінська правда. – 1965. – 20 листопада.
 • Ступак, Ю. Від кавказьких гір до Дніпра [Текст] / Ю. П. Ступак // Ленінська правда. – 1971. – 21 грудня.
 • Ступак, Ю. Грабовський і дитяча література [Текст] / Ю. Ступак // Грабовський в школі. – К. : Радянська школа, 1966.
 • Ступак, Ю. Добра традиція [Текст] : [про художній музей] / Ю. П. Ступак // Ленінська правда. – 1971. – 16 січня.
 • Ступак, Ю. Живі джерела мистецтва [Текст] : до 100-річчя утворення Товариства пересувних виставок / Ю. П. Ступак // Ленінська правда. – 1970. – 13 листопада.
 • Ступак, Ю. Життям підковане [Текст] : нотатки з художньої виставки / Ю. Ступак // Ленінська правда. – 1973. – 9 вересня.
 • Ступак, Ю. Краеведение и познание искусства [Текст] / Ю. Ступак // Художник. – 1965. – № 4. – С. 57.
 • Ступак, Ю. Літопис творчих зв’язків [Текст] : [про П. П. Охріменка] / Ю. Ступак // Ленінська правда. – 1975. – 15 січня.
 • Ступак, Ю. М. Т. Рильський на Сумщині [Текст] : [до 80-річчя з дня народження] / Ю. Ступак // Червоний промінь. – 1975. – 18 березня.
 • Ступак, Ю. Мистецтво, що випромінює радість [Текст] / Ю. Ступак // Ленінська правда. – 1971. – 24 листопада.
 • Ступак, Ю. Мовою художніх образів [Текст] : нотатки з виставки / Ю. П. Ступак // Ленінська правда. – 1972. – 8 жовтня.
 • Ступак, Ю. Насиченість життя [Текст] : [до 60-річчя з дня народження П. П. Охріменка] / Ю. Ступак // Червоний промінь. – 1979. – 14 липня.
 • Ступак, Ю. П. «Золота нитка історії» [Текст] : [А. П. Сапухін] / Ю. П. Ступак // Ленінська правда. – 1968. – 7 квітня.
 • Ступак, Ю. П. Бібліографічний покажчик радянської літератури [Текст] / Ю. П. Ступак // Радянське літературознавство. – 1959. – № 6. – С. 145-147.
 • Ступак, Ю. П. Бібліографія в самостійній роботі вчителя [Текст] / Ю. П. Ступак // Література в школі. – 1959. – № 6. – С. 86-90.
 • Ступак, Ю. П. Вади одного бібліографічного видання [Текст] / Ю. П. Ступак // Вітчизна. – 1961. – № 12. – С. 200-201.
 • Ступак, Ю. П. Використання Шевченком народної творчості з навчально-виховною метою [Текст] / Ю. П. Ступак // Шевченко в школі. – 1963. – № 2. – С. 29-36.
 • Ступак, Ю. П. Грабовский о воспитании [Текст] / Ю. П. Ступак // Советская педагогика. – 1955. – № 2. – С. 70-79.
 • Ступак, Ю. П. Далекі підступи [Текст] / Ю. П. Ступак // Всесвіт. – 1963. – № 8. – С. 214-215.
 • Ступак, Ю. П. Дещо з історії Шевченкового портрета [Текст] / Ю. П. Ступак // Вітчизна. – 1963. – № 3. – С. 220-221.
 • Ступак, Ю. П. До вивчення народної педагогіки [Текст] / Ю. П. Ступак // СДПІ. Наукові записки. (Серія філологічна). – Суми, [(1956 ?1957?)]. – Т. 6, вип. 2. – С. 160-173.
 • Ступак, Ю. П. Довідник про народних майстрів [Текст] / Ю. П. Ступак // Народна творчість та етнографія. – 1968. – № 3. – С. 103.
 • Ступак, Ю. П. З історії українсько-білоруських зв’язків [Текст] / Ю. П. Ступак // Полымя. – 1958. – № 2.
 • Ступак, Ю. П. За сорок років [Текст] / Ю. П. Ступак // Всесвіт. – 1962. – № 6. – С. 158.
 • Ступак, Ю. П. Й. Д. Мартович [Текст] / Ю. П. Ступак // Україна. – 1956. – № 22.
 • Ступак, Ю. П. Його чарувала Україна [Текст] / Ю. П. Ступак // Україна. – 1962. – № 11.
 • Ступак, Ю. П. Книга про художників [Текст] / Ю. П. Ступак // Вітчизна. – 1961. – № 23.
 • Ступак, Ю. П. Коцюбинський і діти [Текст] / Ю. П. Ступак // Дошкільне виховання. – 1954. – № 9.
 • Ступак, Ю. П. Крамской и русско-украинские связи [Текст] / Ю. П. Ступак // Советская Украина. – 1962. – № 6. – С. 170-174.
 • Ступак, Ю. П. Л. Глібов і дитяча література [Текст] / Ю. П. Ступак // Дошкільне виховання. – 1957. – № 3. – С. 73-75.
 • Ступак, Ю. П. Л. Глібов як дитячий письменник [Текст] / Ю. П. Ступак // Українська дитяча література : хрестоматія критичних матеріалів. – К. : Радянська школа, 1962. – С. 61-64.
 • Ступак, Ю. П. Леся Українка і дитяча література [Текст] / Ю. П. Ступак // Українська дитяча література : хрестоматія критичних матеріалів. – К. : Радянська школа, 1962. – С. 86-92.
 • Ступак, Ю. П. Літературно-наукове життя Сумщини [Текст] / Ю. П. Ступак // Радянське літературознавство. – 1959. – № 5. – С. 147-148.
 • Ступак, Ю. П. М. Коцюбинський і діти [Текст] / Ю. П. Ступак // Українська дитяча література : хрестоматія критичних матеріалів. – К. : Радянська школа, 1962. – С. 79-83.
 • Ступак, Ю. П. М. Коцюбинський і образотворче мистецтво [Текст] / Ю. П. Ступак // Вітчизна. – 1963. – № 7. – С. 217-218.
 • Ступак, Ю. П. О библиографии [Текст] / Ю. П. Ступак // Творчество. – 1963. – № 1.
 • Ступак, Ю. П. О. І. Білецький і проблеми літератури для дітей [Текст] / Ю. П. Ступак // Радянське літературознавство. – 1970. – № 7. – С. 63-67.
 • Ступак, Ю. П. Образи незабутніх [Текст] / Ю. П. Ступак // Прапор. – 1968. – № 5. – С. 39.
 • Ступак, Ю. П. Педагогические взгляды Духновича [Текст] / Ю. П. Ступак // Советская педагогика. – 1956. – № 5. – С. 68-78.
 • Ступак, Ю. П. Педагогічні ідеї в народній творчості [Текст] / Ю. П. Ступак // Дошкільне виховання. – 1956. – № 6. – С. 41-44.
 • Ступак, Ю. П. Педагогічні погляди Грабовського [Текст] / Ю. П. Ступак // Радянська освіта. – 1954. – 11 вересня.
 • Ступак, Ю. П. Питання дошкільного виховання в творах І. Франка [Текст] / Ю. П. Ступак // Дошкільне виховання. – 1955. – № 5.
 • Ступак, Ю. П. Плідна праця Сходознавця [Текст] / Ю. П. Ступак // Всесвіт. – 1965. – № 6. – С. 109-110.
 • Ступак, Ю. П. Пономарьов Степан Іванович [Текст] / Ю. П. Ступак // УРЕ. – 1964. – Т. 11. – С. 385.
 • Ступак, Ю. П. Рец.: Д. Косарик. Шевченківські місця на Україні [Текст] / Ю. П. Ступак // Література в школі. – 1957. – № 3. – С. 73-75.
 • Ступак, Ю. П. Рецензія «Матеріали та коментарі І. С. Абрамова» (с. Вороніж, Сумської області : до 85-річчя з дня народження відомого фольклориста, етнографа, краєзнавця й літературознавця) [Текст] / Ю. П. Ступак // Народна творчість та етнографія. – 1959. – № 3. – С. 112-116.
 • Ступак, Ю. П. Т. Г. Шевченко і народна педагогіка [Текст] / Ю. П. Ступак // Народна творчість та етнографія. – 1964. – № 2. – С. 85-89.
 • Ступак, Ю. П. Трутовський й Сумщина [Текст] / Ю. П. Ступак // Ленінська правда. – 1968. – 29 березня.
 • Ступак, Ю. П. У Сумському педінституті [Текст] / Ю. П. Ступак // Радянське літературознавство. – 1957. – № 4. – С. 159-160.
 • Ступак, Ю. П. Ушинський і Україна [Текст] / Ю. П. Ступак // Радянська освіта. – 1956. – 7 січня.
 • Ступак, Ю. П. Фольклор і педагогіка [Текст] / Ю. П. Ступак // Народна творчість та етнографія. – 1960. – № 3. – С. 135-144.
 • Ступак, Ю. П. Фольклор у «Букваре южнорусском» [Текст] / Ю. П. Ступак // Народна творчість та етнографія. – 1962. – № 4. – С. 91-95.
 • Ступак, Ю. П. Шевченко-художник на Сумщині [Текст] / Ю. П. Ступак // Ленінська правда. – 1968. – 10 березня.
 • Ступак, Ю. П. Шлях художника [Текст] / Ю. П. Ступак // Ленінська правда. – 1967. – 22 січня.
 • Ступак, Ю. П. Що читати про українських художників [Текст] : коротка бібліографія / Ю. П. Ступак // Література в школі. – 1963. – № 1. – С. 83-85.
 • Ступак, Ю. Пам’ятник А. С. Макаренку [Текст] / Ю. Ступак // Ленінська правда. – 1979. – 13 березня.
 • Ступак, Ю. Перша виставка художника [Текст] / Ю. П. Ступак // Ленінська правда. – 1966. – 2 липня.
 • Ступак, Ю. По инициативе краеведов [Текст] / Ю. Ступак // Творчество. – 1964. – № 9.
 • Ступак, Ю. Талант і майстерність [Текст] : [про Ф. Г. Кричевського] / Ю. Ступак // Ленінська правда. – 1973. – 13 січня.
 • Ступак, Ю. Талант митця [Текст] / Ю. П. Ступак // Ленінська правда. – 1965. – 26 вересня.
 • Ступак, Ю. Шевченко-художник на Сумщині [Текст] / Ю. Ступак // Тарас Шевченко і Сумщина : збірник. – Суми : Ред.-вид. відділ облуправління по пресі, 1993. – С. 34-39.
 • Чалий, Б. Міра вимогливості. Замітки на полях посібника «Дитяча література» [Текст] : [Ю. П. Ступак] / Б. Чалий // Літературна Україна. – 1969. – 18 квітня.