Туристичні послуги: кластерний підхід

Вертіль, О.  Яким магнітом притягнути туристів [Текст] : [створено туристичний кластер у селищі Недригайлів, що на Сумщині] / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. – 2019. – № 142, 27 липня. – С. 4.

Грєхова, С. В.  Кластерний підхід до розвитку ринку туристичних послуг дестинації Салоніки [Текст] / С. В. Грєхова, О. В. Яковчук // Туристичні тренди-2017: інновації, бренди, дестинації : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю кафедри туристичного бізнесу / МОН України, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету та ін. ; [редкол.: К. Д. Гурова, Н. Ю. Олійник]. – Харків : [Цифра-Принт], 2017. – С. 157–159.

Добровольська, Н. В.  Економічні фактори формування туристичного кластеру Харківської області [Текст] / Н. В. Добровольська, Ю. Л. Кандиба // Регіон-2019: стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 жовтня 2019 р., м. Харків / МОН України, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету ім. Т. Шевченка та ін. ; [редкол.: Л. М. Нємець, П. Беднар, Н. Елізбарашвілі та ін.]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2019. – С. 242–246.

Жукова, А. І.  Необхідність правового регулювання туристичних кластерів [Текст] / А. І. Жукова // Туристичні тренди-2017: інновації, бренди, дестинації : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю кафедри туристичного бізнесу / МОН України, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету та ін. ; [редкол.: К. Д. Гурова, Н. Ю. Олійник]. – Харків : [Цифра-Принт], 2017. – С. 219–222.

Жукова, А. І.  Розширення міжнародного співробітництва як фактор спрямування розвитку ділового кластеру [Текст] / А. І. Жукова // Туристичні тренди-2017: інновації, бренди, дестинації : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю кафедри туристичного бізнесу / МОН України, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету та ін. ; [редкол.: К. Д. Гурова, Н. Ю. Олійник]. – Харків : [Цифра-Принт], 2017. – С. 123–126.

Кандиба, Ю. І.  Підготовка фахівців у галузі туризму як чинник формування туристичних кластерів [Текст] / Ю. І. Кандиба, Н. В. Добровольська // Туристичні тренди-2017: інновації, бренди, дестинації : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю кафедри туристичного бізнесу / МОН України, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету та ін. ; [редкол.: К. Д. Гурова, Н. Ю. Олійник]. – Харків : [Цифра-Принт], 2017. – С. 271–273.

Кононенко, Є. Ю.  Конференц-туризм як пріоритетний напрям розвитку туризму в Харкові [Текст] / Є. Ю. Кононенко // Туристичні тренди-2017: інновації, бренди, дестинації : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю кафедри туристичного бізнесу / МОН України, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету та ін. ; [редкол.: К. Д. Гурова, Н. Ю. Олійник]. – Харків : [Цифра-Принт], 2017. – С. 92–94.

Кузнецов, А. С.  Концепция по созданию кластера “Физическая культура, спорт и туризм” в Республике Татарстан [Текст] / А. С. Кузнецов // Теория и практика физической культуры. – 2009. – № 11. – С. 3–7.

Неділько, С. М.  Туристичний кластер як інноваційний шлях розвитку туризму в Кіровоградському регіоні [Текст] / С. М. Неділько // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку та рекреації в регіонах України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 2–3 квітня 2015 р. / МОН України, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного унверситету ; Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді та ін. ; [гол. ред. С. М. Неділько ; редкол.: О. А. Любінцева, О. В. Колотуха, А. В. Залевський та ін.]. – Кіровоград : [КЛА НАУ], 2015. – С. 6.

Оніпко, Т. А.  Енотуризм: кластер “Nара Vаllеу” у штаті Каліфорнія (США) [Текст] : [винний туризм] / Т. А. Оніпко // Туристичні тренди-2017: інновації, бренди, дестинації : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю кафедри туристичного бізнесу / МОН України, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету та ін. ; [редкол.: К. Д. Гурова, Н. Ю. Олійник]. – Харків : [Цифра-Принт], 2017. – С. 148–150.

Поплавська, І. В.  Суспільно-географічний аналіз функціональності готельного господарства України з позиції кластерного підходу [Текст] : [туризм: готельна індустрія] / І. В. Поплавська // Регіон-2019: стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 жовтня 2019 р., м. Харків / МОН України, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Київський національний університет ім. Т. Шевченка та ін. ; [редкол.: Л. М. Нємець, П. Беднар, Н. Елізбарашвілі та ін.]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2019. – С. 259–262.