Теорія і технологія управління процесом навчання в школі

Дичківська, І. М.  Інноваційні педагогічні технології [Текст] : підручник / І. М. Дичківська. – 3-тє вид., випр. – Київ : Академвидав, 2015. – 303 с. – (Серія «Альма-матер»).

***

Бережна, Л. К.  Управління інноваційними процесами в освітньому закладі через систему науково-методичної роботи [Текст] / Л. К. Бережна // Управління школою. – 2018. – № 10/12. – С. 18–21.

Бондарчук, Т. В.  Впровадження елементів STEM-освіти [Текст] / Т. В. Бондарчук // Фізика в школах України. – 2020. – № 15/16. – С. 29–32.

Зінченко, О.  Управління впровадженням інноваційних технологій в навчально-виховний процес початкової школи [Текст] / О. Зінченко // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 30–31 березня 2016 року / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 237–241.

Методичні засади розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти [Текст] / О. О. Патрикеєва [та ін.] // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 4. – С. 27–36.

Мосюра, А. І.  Модель використання управлінських технологій в освітньому процесі загальноосвітнього навчального закладу [Текст] / А. І. Мосюра // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 7. – С. 19–22.

Назаренко, Л. М.  Концептуальна модель управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу та технологія її впровадження в управлінську практику [Текст] / Л. М. Назаренко // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 4. – С. 21–24.

Наконечна, О.  Управління закладами освіти [Текст] : психологічний аспект / О. Наконечна, О. Таранова, В. Кузьменко // Управління освітою. – 2019. – № 4, квітень. – С. 32–45.

Паламарчук, В. Ф.  Педагогічні технології навчання в умовах Нової української школи: вектор розвитку [Текст] / В. Ф. Паламарчук, О. В. Барановська // Український педагогічний журнал. – 2018. – № 3. – С. 60–66.

Пушкарьова, Т. О.  Електронний супровід навчання: технології і стримуючі чинники в умовах реформування школи [Текст] / Т. О. Пушкарьова // Педагогіка і психологія. – 2019. – № 3. – С. 30–34.

Рябуха, Т. В.  Реалізація здоров’язбережувальних технологій в навчальному процесі сучасної школи [Текст] / Т. В. Рябуха // Педагогіка здоров’я : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Освіта і здоров’я», 27–28 квітня 2017 року / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Інформаційно-методичний центр управління освіти і науки Сумської міської ради ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 79–83.

Урода, Н. І.  Педагогічні технології навчання в умовах Нової української школи [Текст] / Н. І. Урода // Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі : збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2019 р. / Громадська організація «Південна фундація педагогіки». – Одеса : [ГО «Південна фундація педагогіки»], 2019. – Ч. 2. – С. 81–85.

Чернуха-Гадзецька, К. М.  Технологія управління [Текст] / К. М. Чернуха-Гадзецька. – Харків : Видавнича група «Основа», 2009. – 141 с. – (Управління школою ; Вип. 6(78)).