Тема лицарства в літературі

 • Бей, Г. С.  Із західноєвропейської поезії [Текст] : творчість провансальських трубадурів, її жанрово-тематичне та стильове багатство, ідейно-художні особливості / Г. С. Бей // Зарубіжна література в школі. – 2009. – № 2. – С. 15–19.
 • Жеміоніс, І.  Моральний ідеал рицарства та література західноєвропейського Середньовіччя [Текст] / І. Жеміоніс // Зарубіжна література. – 2009. – № 21/24, червень. – С. 61–64.
 • Кудрин, О.  Фон Кихот готический [Текст] : рыцарство и романтизм в нацистской идеологии / О. Кудрин // Вопросы литературы. – 2011. – № 6. – С. 287–349.
 • Мішукова, А. О.  Особистість ідеального середньовічного лицаря через призму культу куртуазії в літературі [Текст] / А. О. Мішукова // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 164–166.
 • Набок, М.  Лицарство і національна своєрідність вишуканості та благородства духовного світу в українських народних думах [Текст] / Н. Набок // Берегиня. – 2008. – № 2. – С. 74–86 ; Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 9. – С. 30–35.
 • Небеленчук, І.  Лицарство – чи то життєві ідеали, моральні цінності і честь, а чи?.. [Текст] : вивчення вірша Ліни Костенко “Майже переклад з провансальської” : 11 клас / І. Небеленчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 6. – С. 30–35.
 • Помазан, І.  Образ ідеального лицаря в українській геральдичній поезії: “візерунок цнот” досконалого магната [Текст] : [геральдична поезія за своєю природою графіко-літературним жанром] / І. Помазан // Молода нація : альманах 7/97. – Київ : Смолоскип, 1998. – С. 226–235.
 • Приходько, І. Ф.  Українське лицарство у творах Андрія Чайковського [Текст] / І. Ф. Приходько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 7. – С. 29–33.
 • Утілення в образі Айвенго кодексу лицаря [Текст] : [урок зарубіжної літератури] // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 3. – С. 49–52.
 • Хроменко, І. А.  Лицарство очима Вальтера Скотта [Текст] : [система уроків з вивчення роману “Айвенго”] / І. А. Хроменко // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 11. – С. 27–32.
 • Шелогурова, Г.  Реликты рыцарского идеала в русской поэзии кризисной эпохи [Текст] : А. Блок и Н. Гумилёв / Г. Шелогурова // Вопросы литературы. – 2011. – № 6. – С. 205–228.