Тема Голодомору у творчості письменників України

  • Голодомор в українській літературі [Текст] // Дніпро. – 2011. – № 11. – С. 157–159.
  • Касьянова, О.  “Література ніколи не мовчала про Голодомор” [Текст] / О. Касьянова // Літературна Україна. – 2013. – № 46, 28 листопада. – С. 3.
  • Логвиненко, Ю.  Трагедія Голодомору у творчості Миколи Руденка [Текст] / Ю. Логвиненко // Слово і час. – 2017. – № 9. – С. 69–78.
  • Мацько, В.  Сенс життя: людина і світ на тлі предметності [Текст] : до 75-річчя Голодомору в Україні : [про тему Голодомору у творчості українських письменників] / В. Мацько // Дивослово. – 2008. – № 11. – С. 33–37.
  • Мельник, Л. О.  “Слова гостріші за багнет…” [Текст] : [тема Голодомору в українській літературі : сценарій] / Л. О. Мельник // Все для вчителя. – 2016. – № 3. – С. 25–27.
  • Неживий, О.  Які ж ми є, українці?.. [Текст] : голодомори в житті й творчості Григора Тютюнника / О. Неживий // Літературна Україна. – 2007. – № 22, 14 червня. – С. 1, 7.
  • Працьовитий, В.  Концепція світобудови в романі “Жовтий князь” Василя Барки [Текст] / В. Працьовитий // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, К. Гуща, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2015. – С. 20–39. – (Серія “Літературознавство” ; № 43).
  • Сокіл, В.  Народна проза про голодомор: питання традиції [Текст] / В. Сокіл // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 6. – С. 87–91.
  • Столбін, О.  Подвиг письменника [Текст] : [про книги письменника, етнографа, історика, краєзнавця Бориса Ткаченка про голодомор 1932–1933 років на Лебединщині] / О. Столбін // Сумщина. – 2007. – № 132, 5 грудня. – С. 4.
  • Тихоненко, Л.  Тридцать третя сльоза [Текст] : [урок пам’яті жертв голодомору в Україні 1932–1933 рр.; урок-драматичний діалог-колаж за творами Уласа Самчука, засновника нової української драматургії Миколи Куліша та слобожанського письменника Михайла Олефіренка] / Л. Тихоненко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 2. – С. 19–23.