Телефонна служба довіри: соціальна та педагогічна допомога клієнтам

Грегуль, Л. В.  Если тебе сложно – просто позвони! [Текст] : [детский телефон доверия] / Л. В. Грегуль // Социальная работа. – 2012. – № 6. – С. 48–49.

Євченко, І. М.  Особливості комунікативної компетентності психолога-консультанта «Телефону довіри» [Текст] / І. М. Євченко // Методологічні проблеми трансформації комунікативної компетентності психолога в інформаційному суспільстві : монографія / НАПН України, Інститут психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. В. В. Андрієвської. – Київ ; Кіровоград : ТОВ «Імекс-ЛТД», 2014. – С. 151–162.

Здановская, С. А.  Опыт использования телефонного интервью на первом этапе взаимодействия семьи со службой ранней помощи [Текст] / С. А. Здановская // Дефектология. – 2008. – № 2. – С. 78–85.

Івашина, Н. М.  Соціально-педагогічні аспекти роботи «телефону довіри» в Україні [Текст] / Н. М. Івашина // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 211–212.

Мазниченко, М. А.  Детский телефон доверия [Текст] / М. А. Мазниченко // Социальная педагогика. – 2011. – № 2. – С. 13–22.

Особливості організації роботи гарячої лінії «Слухаю Вас…» [Текст] : [питання протидії торгівлі людьми] / М. В. Євсюкова [та ін.] // Безпека життєдіяльності. – 2007. – № 9. – С. 30–33.

Паксеваткина, В. Ю.  «Телефон доверия» как служба, обеспечивающая психологическую поддержку подростков в выборе адекватной модели совладающего поведения [Текст] / В. Ю. Паксеваткина // Социальная работа. – 2010. – № 6. – С. 52–54.

Пекшева, М. А.  Звоните вас обязательно услышат [Текст] : [телефон доверия] / М. А. Пекшева, Е. Г. Сидорова // Социальная работа. – 2013. – № 5. – С. 58–60.

Распопин, Е. В.  Некоторые особенности телефонного консультирования при алкоголизме [Текст] / Е. В. Распопин // Журнал практического психолога. – 2007. – № 6. – С. 118–131.

Фельдман, Н. Б.  Особенности психологической работы с подростками, обратившимися на «телефон доверия» [Текст] / Н. Б. Фельдман // Журнал практического психолога. – 2007. – № 3. – С. 203–209.

Юрків, Я. І.  Телефонне консультування як метод соціально-педагогічної допомоги клієнтам [Текст] / Я. І. Юрків // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 4. – С. 39–48.