Технології та принципи психологічного консультування

Аврамченко, С. М.  Консультування дітей та підлітків [Текст] / С. М. Аврамченко, І. В. Євтушенко, С. Г. Харенко. – Київ : [Марич В. М.], 2009. – 79 с. – (Б-ка соціального працівника).

Васьківська, С. В.  Технологія консультування [Текст] : Організація консультативної взаємодії / С. В. Васьківська. – Київ : Главник, 2005. – 95 с. – (Психол. інструментарій).

Пахальян, В. Э.  Психологическое консультирование [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В. Э. Пахальян. – Санкт-Петербург : ООО «Лидер», 2006. – 256 с.

Титаренко, Т. М.  Життєві кризи: технології консультування [Текст]. Ч. 1 / Т. М. Титаренко. – Київ : Главник, 2007. – 143 с. – (Психологічний інструментарій).

Титаренко, Т. М.  Життєві кризи: технології консультування [Текст]. Ч. 2 / Т. М. Титаренко. – Київ : Главник, 2007. – 175 с. – (Психологічний інструментарій).

Титаренко, Т. М.  Кризове психологічне консультування [Текст] : програма навчального курсу / Т. М. Титаренко ; АПН України, Інститут соціальної та політичної психології. – Київ : [Міленіум], 2009. – 63 с.

Хомич, Г. О.  Основи психологічного консультування [Текст] : навчальний посібник / Г. О. Хомич, Р. М. Ткач. – Київ : МАУП, 2004. – 152 с. : іл.

Шнейдер, Л. Б.  Пособие по психологическому консультированию [Текст] : учебное пособие / Л. Б. Шнейдер. – Москва : Ось-89, 2003. – 270 с.

***

Большакова, А. М.  Психологічна настольна Т-гра як технологія короткострокового психологічного консультування, коучингу, тренінгу (психологічна гра з елементами тренінгу «Смарагдове місто») [Текст] / А. М. Большакова // Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості : монографія / Національна академія педагогічних наук України ; Інститут психології імені Г. С. Костюка ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; за ред.: С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова. – Київ ; Суми : [Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Кн. 3. – С. 366–383.

Дмитрієнко, І. Г.  Психолого-медико-практична консультація та її роль у навчально-виховному процесі [Текст] / І. Г. Дмитрієнко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2016. – № 3. – С. 2–3.

Коломієць, С. В.  Процедура та етапи організації психолого-педагогічної консультації в освітніх закладах [Текст] / С. В. Коломієць // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів IV Міжнародної заочної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [ред. рада: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 5. – С. 224–229.

Мотрук, Т. О.  Особливості консультування клієнтів з депресивними проявами [Текст] / Т. О. Мотрук // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого – 1 березня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Р. Абрамцьов, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 309–312.

Сторчова, М. О.  Принципи психолого-педагогічного консультування в системі спеціальної освіти [Текст] / М. О. Сторчова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів IV Міжнародної заочної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [ред. рада: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 5. – С. 274–278.

Ярецька, В. В.  Значення психологічного консультування у роботі зі спортсменами, які завершують спортивну кар’єру [Текст] / В. В. Ярецька // Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки : збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 червня 2019 р. / Громадська організація «Південна фундація педагогіки». – Одеса : [ГО «Південна фундація педагогіки»], 2019. – С. 29–32.