Технології та напрями оздоровчого фітнесу

Атамась, О. А.  Мотиваційно-ціннісний компонент формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до впровадження технологій оздоровчого фітнесу [Текст] / О. А. Атамась // Pedagogy in EU Countries and Ukraine at the Modern Stage : Theory and Methodology of Vocational Education Social Pedagogy, Modern Pedagogical Technologies, December 21–22, 2018. – Romania : Baia Mare, 2018. – С. 10–13.

Ватаманюк, С.  Особливості просторової організації тіла чоловіків першого періоду зрілого віку, які займаються оздоровчим фітнесом [Текст] / С. Ватаманюк // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ «Інновація», 2021. – № 2. – С. 18–24.

Великодний, В. В.  Ігрова фітнес-технологія у структурі фізкультурно-оздоровчої діяльності чоловіків зрілого віку [Текст] / В. В. Великодний, О. Я. Дубинська // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (17–18 листопада 2022 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури, Кафедра теорії та методики фізичної культури ; [редкол.: О. А. Томенко, П. Ф. Рибалко, І. В. Іваній та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2022. – С. 36–41.

Дубинська, О.  Оздоровча спрямованість фізичного виховання студентів на основі впровадження інноваційних фітнес-технологій [Текст] / О. Дубинська, С. Гвоздецька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 9 (83). – С. 229–239.

Жамардій, В. О.  Використання засобів фітнесу в рекреаційно-оздоровчих заняттях студенток вищих навчальних закладів [Текст] / В. О. Жамардій, І. П. Кравченко // Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження : колективна монографія / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука. – Харків : [Рожко С. Г.], 2017. – С. 421–426.

Кашуба, В.  Сучасні підходи до корекції порушень постави жінок першого зрілого віку засобами оздоровчого фітнесу [Текст] / В. Кашуба, В. Усиченко, Р. Бібік // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2016. – № 3. – С. 64–70.

Кашуба, В.  Теоретичні та практичні аспекти корекції порушень постави жінок зрілого віку з урахуванням типу тілобудови в процесі занять оздоровчим фітнесом [Текст] / В. Кашуба, Н. Гончарова, А. Ткачова // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ «Інновація», 2021. – № 2. – С. 40–50.

Килимистий, М.  Сучасні підходи до впровадження оздоровчого фітнесу для чоловіків другого зрілого віку [Текст] / М. Килимистий // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2015. – № 2. – С. 76–79.

Козій, Т. П.  Вплив занять оздоровчим фітнесом на показники фізичного розвитку дітей дошкільного віку [Текст] / Т. П. Козій // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали I-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, (23–27 листопада 2015 року, м. Слов’янськ) / Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Кафедра здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2015. – С. 135–140.

Луковська, О.  Поєднання різних видів фітнесу в фізкультурно-оздоровчих заняттях з жінками першого зрілого віку [Текст] / О. Луковська, С. Сологубова // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2015. – № 2. – С. 103–108.

Павленко, І. О.  Сучасні напрями оздоровчого фітнесу для корекції ваги старшокласниць [Текст] / І. О. Павленко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18–19 травня 2017 року, м. Суми) : у 2 т. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Т. 1. – С. 192–195.

Порівняльний аналіз впливу фітнес-занять он-лайн і оф-лайн на показники серцево-судинної системи жінок першого періоду зрілого віку [Текст] / О. Конакова [та ін.] // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ «Інновація», 2021. – № 1. – С. 128–134.

Сєчин, А. В.  Якість спортивно-оздоровчих послуг як фактор розвитку фітнес-центру [Текст] / А. В. Сєчин, Т. В. Бугаєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (17–18 листопада 2022 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури, Кафедра теорії та методики фізичної культури ; [редкол.: О. А. Томенко, П. Ф. Рибалко, І. В. Іваній та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2022. – С. 157–159.

Старченко, А.  Вплив оздоровчого фітнесу на рівень рухової активності та функціональний стан серцево-судинної системи учнів 11-х класів [Текст] / А. Старченко, Ю. Дяченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 4 (68). – С. 166–176.

Ульїнська, А.  Структура та зміст фізкультурно-оздоровчої фітнес-програми «Kangoo Jumps» для жінок першого періоду зрілого віку [Текст] / А. Ульїнська // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ «Інновація», 2021. – № 2. – С. 160–170.

Харченко, С. М.  Вплив занять оздоровчим фітнесом на динаміку адаптаційних процесів студентів аграрного університету [Текст] / С. М. Харченко, І. Ю. Самохвалова, А. Я. Колоиієць // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (17–18 листопада 2022 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури, Кафедра теорії та методики фізичної культури ; [редкол.: О. А. Томенко, П. Ф. Рибалко, І. В. Іваній та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2022. – С. 188–191.