Технічна та фізична підготовка бігунів різного віку до рухової витривалості

 1. Vrublevskiy, E.  Influence of the Organism Biorhytmics of the Qualified Women-Runners for Short Distances on their Movement Abilities Dynamics [Текст] = [Вплив біоритміки організму кваліфікованих бігунок на короткі дистанції на динаміку їхніх рухових здібностей] / E. Vrublevskiy, M. Kozhedub, S. Sevdalev // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 3 (77). – С. 38–49.
 2. Архипов, О. А.  Якісний біомеханічний аналіз техніки бігу на короткі, середні та довгі дистанції [Текст] / О. А. Архипов, О. П. Питомець // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 285–288. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).
 3. Гудим, М. П.  Розвиток швидкісно-силових якостей у бігунок на 400 м з бар’єрами [Текст] / М. П. Гудим, П. М. Гудим // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 254–255.
 4. Гудим, П. М.  Формування спеціальної підготовленості бар’єристок 17–18 років [Текст] / П. М. Гудим, О. В. Міщенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю університету та 30-річчю Інституту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 2. – С. 156–158.
 5. Іващенко, О. В.  Особливості розвитку витривалості у школярів старших класів [Текст] / О. В. Іващенко, А. Г. Почерніна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 8. – С. 39–42.
 6. Кулик, Н. А.  Засоби удосконалення витривалості бігунів на середні дистанції [Текст] / Н. А. Кулик, С. В. Світличний // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 176–180.
 7. Кулик, Н. А.  Засоби удосконалення витривалості бігунів на середні дистанції [Текст] / Н. А. Кулик, С. В. Світличний // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 176–180.
 8. Кулик, Н. А.  Розвиток витривалості у дівчат 15–16 років [Текст] / Н. А. Кулик, Б. В. Уваров // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 180–184.
 9. Марковська, Л. І.  До проблеми відбору з бігу на витривалість і приросту показників фізичного розвитку сільських школярів [Текст] / Л. І. Марковська, А. О. Бурла // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 24–25 квітня 2001 року / Мін-во освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Факультет фізичної культури ; [редкол.: М. Ю. Антомонов, О. В. Бріжатий, О. А. Гуменна та ін.]. – Суми : СДПУ, 2001. – С. 24–28.
 10. Небож, В. Т.  Методы повышения специальной работоспособности бегунов на средние и длинные дистанции [Текст] / В. Т. Небож // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; Асоціація університетів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 606–607.
 11. Сергієнко, В. М.  Розвиток спеціальної витривалості у бігунів [Текст] : [з використанням швидкісно-силових вправ, тренажерних пристроїв, кросових змагань] / В. М. Сергієнко, О. М. Бурла, П. М. Сайко // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукр. наукової конференції / [редкол.: В. Г. Григоренко, В. М. Синьов, В. О. Цикін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 231–233.
 12. Степаненко, Д.  Динаміка фізичної підготовленості бігунів на 400 м з бар’єрами протягом етапу попередньої базової підготовки [Текст] / Д. Степаненко, О. Гребенюк, Н. Чекмарьова // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2019. – № 3. – С. 62–67.
 13. Щербак, Г. О.  Швидкісно-силова підготовка бігунів на середні дистанції на етапі спортивного удосконалення [Текст] / Г. О. Щербак, А. М. Ратов // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 травня 2017 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Т. 2. – С. 212–216.