Сюжетно-рольова гра у навчальному та виховному процесах

 • Баряева, Л. Б.  Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального развития [Текст] : учеб.-метод. пособ. / Л. Б. Баряева, А. Зарин. – Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2001. – 414 с.
 • Сюжетно-ролевые игры дошкольников [Текст] / Н. А. Бойченко, Г. И. Григоренко,Е. И. Коваленко, Е. И, Щербакова. – Київ : Радянська школа, 1982. – 112 с. : ил. – (Б-ка дошкольного работника).
 • Туріщева, Л. В.  Сюжетно-рольові ігри у навчанні хімії [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. В. Туріщева. – Харків : Основа, 2005. – 111 с. – (Б-ка журн. “Хімія” ; вип. 9 (33)).

***

 • Алимурадова, И. Б.  Организация ролевых учебных занятий [Текст] : [ролевые занятия включают в учебный процесс душевные и эмоциональные резервы школьников] / И. Б. Алимурадова, А. Н. Нюдюрмагомедов // Педагогика. – 2008. – № 2. – С. 40–43.
 • Анікєєнко, Я.  Використання сюжетно-рольових ігор в навчально-виховному процесі ДНЗ: напрями вдосконалення [Текст] / Я. Анікєєнко, Є. Харькова // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 жовтня 2017 року / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, Л. В. Пшенична, В. І. Шейко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 93–96.
 • Калугина, Т. В.  Коррекция поведения ребенка через сюжетно-игровые занятия с элементами тренинга социальных навыков [Текст] / Т. В. Калугина // Школьный логопед. – 2011. – № 2. – С. 37–40.
 • Павлова-Сисюк, Т. В.  Складання розвивальних ігрових та сюжетно-ігрових програм [Текст] : [ігрова програма – це активна форма проведення дозвілля] / Т. В. Павлова-Сисюк // Обдарована дитина. – 2010. – № 7. – С. 51–53.
 • Рижкова, Л. І.  Модель модернізації змісту навчання на початковому етапі на сюжетній основі [Текст] / Л. І. Рижкова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 101–102.
 • Твердохліб, О.  Сюжетно-рольова гра як один із основних факторів інтелектуального розвитку дитини [Текст] / О. Твердохліб, Є. Харькова // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 жовтня 2017 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної держ. адміністрації, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, Л. В. Пшенична, В. І. Шейко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 393–397.
 • Усик, Д. Б.  Перетворення як механізм сюжетно-рольової гри дошкільників [Текст] / Д. Б. Усик // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 221–222.
 • Усик, Д. Б.  Саморегуляція поведінки старших дошкільників під час сюжетно-рольової гри [Текст] / Д. Б. Усик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 424–433.
 • Шишлянникова, Н. П.  Сюжетное обучение в начальной школе [Текст] / Н. П. Шишлянникова // Педагогическое образование и наука. – 2009. – № 12. – С. 28–30.
 • Щербак, О.  Рольова гра як форма інноваційних технологій [Текст] / О. Щербак // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2005. – № 9/10. – С. 88–95.