Світ жіночої прози: жанрові ознаки та засоби вираження

 • Владимирова, В.  Пам’ять у часопросторовому континіумі роману Олени Печорної “Грішниця” [Текст] / В. Владимирова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 5. – С. 37–39.
 • Герасименко, Н.  Жіноча література: чи справді “рожева”? [Текст] / Н. Герасименко // Слово і час. – 2015. – № 3. – С. 56–69.
 • Герасименко, О.  Сучасний історичний роман: жіночий ракурс [Текст] / О. Герасименко // Літературна Україна. – 2016. – № 40, 20 жовтня. – С. 8.
 • Глазкова, М. М.  Интертекстуальность как способ выражения авторской позиции в прозе Т. Н. Толстой [Текст] / М. М. Глазкова, Е. В. Любезная, М. В. Алёхина // Русская словесность. – 2012. – № 6. – С. 47–53.
 • Горболіс, Л.  “…Здалеку кричу: я – українка!” [Текст] : (за романом Надії Мориквас “Де мій брат?”) / Л. Горболіс // Слово і час. – 2013. – № 10. – С. 74–83.
 • Жаркова, Р. Є.  Жіноче письмо: інтелектуально-чуттєвий бунт проти уніфікації літературної творчості (теоретичний аспект) [Текст] : теорія літератури / Р. Є. Жаркова // Наукові записки / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 297–301. – (Серія “Літературознавство” ; №39).
 • Ищук-Фадеева, Н.  Женский детектив как зеркало русской перестройки [Текст] / Н. Ищук-Фадеева // Вопросы литературы. – 2010. – № 5. – С. 112–131.
 • Кемінь, А.  Англійська література у світлі рецепції творчості Анджели Картер [Текст] / А. Кемінь // Наукові записки / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 411–416. – (Серія “Літературознавство” ; №39).
 • Кемінь, О.  Інтерпретації чарівних казок у малій прозі Анджели Картер: особливості імаджинаріуму [Текст] / О. Кемінь // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / МОН України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [ред.-упоряд.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : [Посвіт], 2014. – Вип. 10. – С. 148–153.
 • Кемінь, О.  Особливості жіночого прозописьма Анджели Картер: критерії сприйняття дійсності [Текст] / О. Кемінь // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / МОН України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [ред.-упоряд.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : [Посвіт], 2014. – Вип. 8. – С. 371–374.
 • Кирилина, О. М.  Маленький человек в “женской” прозе [Текст] : [Россия первой половины XIX ст.] / О. М. Кирилина // Русская словесность. – 2010. – № 4. – С. 38–43.
 • Коврігіна, Л.  Сюжет і композиція як засоби вираження авторського задуму в романі “Людолови” Зінаїди Тулуб [Текст] / Л. Коврігіна // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 1. – С. 37–41.
 • Крапивна, В. В.  Художні особливості роману Любові Голоти “Епізодична пам’ять” [Текст] / В. В. Крапивна // Актуальні питання філології та методології : збірник наукових праць магістрантів / МОН України ; [редкол.: В. В. Герман, О. М. Семеног, Л. М. Горболіс та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А .С. Макаренка, 2010. – С. 136–140.
 • Кулікова, О. А.  Екзистенційні виміри художньої концепції особистості жінки в прозі Марії Матіос [Текст] / О. А. Кулікова // Актуальні питання філології та методології : збірник наукових праць магістрантів / МОН України ; [редкол.: В. В. Герман, О. М. Семеног, Л. М. Горболіс та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 145–152.
 • Луцик, В.  Екзистенціалізм у малій прозі Доріс Лессінг [Текст] / В. Луцик // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / МОН України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [ред.-упоряд.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : [Посвіт], 2014. – Вип. 10. – С. 161–165.
 • Луцик, В.  Пошук жіночої тожсамості у малій прозі Доріс Лессінг [Текст] / В. Луцик, І. Зимомря // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [ред.-упоряд.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – Вип. 4. – С. 158–164.
 • Луцик, В.  Стратегії інтерпретації художніх моделей малої прози Доріс Лессінг [Текст] / В. Луцик // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / МОН України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених; [ред.-упоряд.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : [Посвіт], 2014. – Вип. 8. – С. 365–370.
 • Лютий, Г.  Орієнтир у світі сучасної української жіночої прози [Текст] / Г. Лютий // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 37–38.
 • Махназ, Н.  Женская проза в современной персидской литературе: имена и тенденции [Текст] : [писательницы: Ирандохт Тимурташ, Захра Кийа, Симин Данешвар, Голи Тарагги, Махшид Амиршахи, Шахрнуш Парсипур, Мониру Раванипур, Зоя Пирзад и др.] / Н. Махназ // Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 12. – С. 73–74.
 • Мельник, Ю. М.  Світ героя повісті Ірен Роздобудько “Ранковий прибиральник” у психоаналітичному вимірі [Текст] / Ю. М. Мельник // Актуальні питання філології та методології : збірник наукових праць магістрантів / МОН України ; [редкол.: В. В. Герман, О. М. Семеног, Л. М. Горболіс та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 157–162.
 • Местергази, Е. Г.  “Наивное письмо” как художественная реальность [Текст] : роман А. Е. Чистяковой “Не много ли для одной?” / Е. Г. Местергази // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. – 2007. – Т. 66, № 1. – С. 42–53.
 • Никоненко, А. О.  Гендерний підхід в інтерпретації образів Ольги Кобилянської [Текст] / А. О. Никоненко // Актуальні питання філології та методології : збірник наукових праць магістрантів / МОН України ; [редкол.: В. В. Герман, О. М. Семеног, Л. М. Горболіс та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 175–178.
 • Нікітіна, Н.  Бастіони сучасної технічної довершеності [Текст] : на матеріалі жіночої прози кінця ХХ – початку ХХІ ст. / Н. Нікітіна // Слово і час. – 2011. – № 1. – С. 85–92.
 • Писало, К.  Роман, написаний 30-ма жінками [Текст] : [про романи, які написані були жінками] / К. Писало // Кур’єр Кривбасу. – 2006. – № 1 (194). – С. 142–148.
 • Приймак, І.  Особливості художнього моделювання жіночих образів у малій прозі Любові Яновської [Текст] / І. Приймак // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 1. – С. 2–5.
 • Рижкова Г.-П.  Лінгвокультурні концепти сучасної “Жіночої прози” [Текст] / Г.-П. Рижкова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 2. – С. 38–40.
 • Рижкова Г.-П.  Новітня “жіноча проза”: жанрові ознаки [Текст] : [на прикладі творів Софії Майданської, Теодозії Зарівної, Світлани Йовенко] / Г.-П. Рижкова // Дивослово. – 2008. – № 3. – С. 56–58.
 • Рижкова, Г. П.  Жанрові ознаки новітньої “жіночої прози” [Текст] : (за творами Г. Тарасюк, О. Уманської, С. Пиркало) / Г. П. Рижкова // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України ; [редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2. – С. 443–451.
 • Сливка, Л.  Родинний сенс жіночого буття у творчості Олени Теліги [Текст] / Л. Сливка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка / Тернопільський національний пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; [редкол.: М. П. Ткачук, К. Гуща, К. Новаковська та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2015. – С. 147–157. – (Серія “Літературознавство” ; № 43).
 • Угляй, Л.  Інтертекстуальні зв’язки прози Тоні Моррісон та Гарієт Бічер-Стоу [Текст] / Л. Угляй // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / МОН України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених; [ред.-упоряд.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : [Посвіт], 2014. – Вип. 10. – С. 166–172.
 • Угляй, Л.  Інтертекстуальність як складова наративу Тоні Моррісон [Текст] / Л. Угляй // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези III-ї Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року, Дрогобич) / МОН України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [редкол.: М. П. Пантюк, В. І. Ільницький, А. І. Душний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 176–177.
 • Угляй, Л.  Музичний характер традицій у романах Тоні Моррісон [Текст] / Л. Угляй // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [ред.-упоряд.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – Вип. 4. – С. 171–177.
 • Угляй, Л.  Образ предка у прозі Тоні Моррісон [Текст] / Л. Угляй // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / МОН України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [ред.-упоряд.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : [Посвіт], 2014. – Вип. 8. – С. 382–386.
 • Угляй, Л.  Образ предка у прозі Тоні Моррісон [Текст] / Л. Угляй // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / МОН України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [ред.-упоряд.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : [Посвіт], 2014. – Вип. 8. – С. 382–386.
 • Угляй, Л.  Проблематика та система образів у романах Тоні Моррісон [Текст] / Л. Угляй // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези II-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 25 квітня 2014 року, Дрогобич / МОН України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, ДВНЗ “Ужгородський нац. ун-т” ; Полонійна академія в Ченстохові (Польща) ; Пряшівський ун-т у Пряшеві (Словаччина) ; [ред.-упоряд.: В. Ільницький. А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – С. 99–100.
 • Угляй, Л.  Проза Емми Андієвської та Тоні Моррісон: релігійні мотиви як об’єкт рецепції [Текст] / Л. Угляй, І. Зимомря // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези I-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, (Дрогобич, 21–22 листопада 2013 року) / МОН України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [ред.-упоряд.: В. Ільницький. А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 172–174.
 • Улюра, А. А.  Альтернатива или канон? [Текст] : о новейшей женской прозе как социокультурном феномене / А. А. Улюра // Русская словесность в школах Украины. – 2010. – № 6. – С. 45–48.
 • Улюра, Г.  Антиестетика як естетична норма в російській жіночій прозі 1990-х років [Текст] / Г. Улюра // Слово і час. – 2011. – № 3. – С. 68–78.
 • Ушко, Р.  Жіночі романи у світовій літературі [Текст] : урок-дослідження життєвих і літературних парадоксів, побудований за законами бібліопсихології / Р. Ушко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. – № 1. – С. 17–18.
 • Федосій, О. О.  Семантика новели настрою (на прикладі малої прози Людмили Тарнашинської) [Текст] / О. О. Федосій // Наукові записки / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 227–230. – (Серія “Літературознавство” ; №39).
 • Філоненко, С.  “Інша мова жінки”: художні особливості української жіночої прози 90-х рр. ХХ ст. [Текст] / С. Філоненко // Слово і час. – 2008. – № 2. – С. 49–55.
 • Філоненко, С.  “Усі відтінки рожевого…” [Текст] : дамський роман, чикліт, жіночий детектив як жанри сучасної масової літератури / С. Філоненко // Зарубіжна література. – 2012. – № 11, червень. – С. 41–45.
 • Хода, Г. Я.  Феномен жіночої прози в сучасній українській літературі [Текст] : урок позакласного читання в 11 класі / Г. Я. Хода // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 2. – С. 30–35.
 • Щур, О.  Апофеози жіночої прози, або Легке, Середнє й Важке укрсучліту [Текст] / О. Щур // Дніпро. – 2011. – № 3. – С. 162–165.