Гендер, жінка, суспільство

1.         Алексеева, А. В.  Трансформация семейных ролей мужчины и женщины в современном украинском обществе [Текст] / А. В. Алексеева // Журнал практического психолога. – 2005. – № 5. – С. 161–165.

2.         Болотська, О.  Формування сучасного світогляду жінок і чоловіків щодо необхідності гендерних перетворень у суспільстві [Текст] / О. Болотська // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2005. – № 3. – С. 56–60.

3.         Кебина, Н. А.  Гендерные аспекты проблемы смысла, их роль в самореализации женщины [Текст] / Н. А. Кебина // Философские науки. – 2006. – № 5. – С. 74–81.

4.         Мікулак, Н. М.  Філософсько–освітні проблеми самореалізації сучасної жінки: міфи і реальність [Текст] / Н. М. Мікулак // Практична філософія. – 2009. – № 3. – С. 73–79.

5.         Грабовська, І.  Політичне лідерство в Україні: гендерний аспект [Текст] / І. Грабовська // Сучасність. – 2007. – № 3. – С. 79–96.

6.         Болотська, О.  Особливості й зміст гендерного виховання жінок–лідерів у діяльності громадських організацій та рухів [Текст] / О. Болотська // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2007. – № 2. – С. 66–72.

7.         Майор, М.  Гендерні стереотипи і торгівля жінками [Текст] / М. Майор // Соціальна психологія. – 2010. – № 2(40). – С. 106–111.

8.         Кікінежді, О. М.  Формування гендерної культури молоді [Текст] : [стратегії поведінки чоловіків та жінок у конфліктній взаємодії] / О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 2. – С. 29–33.

9.         Ефремов, В. А.  О гендерной асимметрии в наименовании лиц женского пола [Текст] : [лингвистика гендерная] / В. А. Ефремов // Русский язык в школе. – 2009. – № 1. – С. 75–81.

10.      Сурикова, Т. И.  Мужчина, женщина и любовь в зеркале современного языка [Текст] : [культура речи] / Т. И. Сурикова // Русская речь. – 2007. – № 6. – С. 61–65.

11.      Литневская, Е. И.  К вопросу о гендерной маркированности рекламы [Текст] : отражение в рекламных текстах особенностей мужской и женской речи / Е. И. Литневская // Вестник Московского университета. Серия 9, Филология. – 2006. – № 3. – С. 62–70.

12.      Ребеко, Т.  Гендерная идентичность и репрезентация тела у женщин [Текст] / Т. Ребеко // Психологический журнал. – 2010. – Т. 31, № 1. – С. 15–31.

13.      Кузьміченко, І. О.  Сучасна жінка у пошуках нової ідентичності: досвід жіночої антропології [Текст] / І. О. Кузьміченко // VIRTUS. – 2015. – № 2. – С. 31–34.

14.      Кожинова, А.  Дружба между мужчиной и женщиной [Текст] : взаимоотношения : круговорот ролей в природе / А. Кожинова // Колесо жизни. – 2009. – № 3. – С. 62–65.

15.      Шапошников, Е.  Мужчина и женщина – кто умнее? [Текст] / Е. Шапошников, М. Безруких // Здоровье. – 2007. – № 6. – С. 10–11.

16.      Щорс, В.  Психологічний аспект гендерної рівності жінок і чоловіків у сучасній Україні [Текст] / В. Щорс, А. Полударова // Психологічна газета. – 2009. – № 12, червень. – С. 14–23.

17.      Болотська, О. А.  Правові чинники гендерного виховання жінок–лідерів [Текст] / О. А. Болотська // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2005. – № 4. – С. 52–56.

18.      Задорожний, К.  Мова взаємин між чоловіком і жінкою [Текст] : [гендерні відмінності] / К. Задорожний // Пані Вчителька. – 2008. – № 1. – С. 29–31.

19.      Иванова, Н. А.  Самоопределение женщин с различными типами гендерной идентичности [Текст] / Н. А. Иванова, Е. В. Кулаева // Вопросы психологии. – 2011. – № 1. – С. 106–115.

20.      Шаров, К. С.  Мужчины и женщины в вербальной коммуникации: проблема гендерлекта [Текст] / К. С. Шаров // Вопросы философии. – 2012. – № 7. – С. 38–51.

21.      Харченко, С. В.  Особенности общения мужчин и женщин [Текст] / С. В. Харченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 4. – С. 12–16.

22.      Андрєєва, Я.  Образ сучасних чоловіка та жінки очима молоді [Текст] / Я. Андрєєва, С. Гаєвська // Соціальний педагог. – 2012. – № 9, вересень. – С. 36–37.