Суглоби: хірургічне втручання

Борзих, Н. О.  Хірургічне лікування поранених із вогнепальними проникними ушкодженнями ліктьового суглоба [Текст] / Н. О. Борзих, О. С. Страфун, М. О. Власенко // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. – № 1. – С. 29–33.

Гюльназарова, С. В.  Эндопротезирование пателло-феморального сустава [Текст] / С. В. Гюльназарова, Т. М. Исакова, А. Е. Свердлов // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2019. – № 3. – С. 22–27.

Коломаченко, В. І.  Вплив методів знеболювання на ранню реабілітацію пацієнтів після ендопротезування кульшового суглобу [Текст] / В. І. Коломаченко // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. – № 1. – С. 53–58.

Косяков, О. М.  Віддалені результати тотального ендопротезування кульшового суглоба з використанням трабекулярно-біонічної ніжєки “Physiohip” [Текст] / О. М. Косяков, О. А. Бур’янов, В. К. Бондар // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. – № 3. – С. 99–103.

Лоскутов, А. Е.  Двустороннее эндопротезирование тазобедренных суставов при диспластическом коксартрозе у пациентов с остеопенией и остеопорозом [Текст] / А. Е. Лоскутов, О. А. Лоскутов, Д. А. Синегубов // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. – № 4. – С. 58–63.

Мателенок, Е. М.  Ошибки при лечении переломовывихов локтевого сустава (частота, структура, причины) [Текст] / Е. М. Мателенок // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2019. – № 1. – С. 51–56.

Особенности иммунного ответа у пациентов с ранними инфекционными осложнениями после эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов [Текст] / Н. А. Корж [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. – № 4. – С. 86–91.

Пилипенко, О.  Поєднане застосування фізичних вправ та тракції колінного суглоба у відновному лікуванні хворих після артроскопічного втручання [Текст] / О. Пилипенко, О. Захаров, С. Рець // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал / МОН України, Львівський держ. ун-т фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський держ. ун-т фізичної культури], 2015. – № 2 (20). – С. 58–63.

Прогнозування ризику вивиху головки ендопротеза та його профілактика в разі ендопротезування кульшового суглоба [Текст] / В. А. Філіпенко [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. – № 1. – С. 79–85.