Сугестивна лірика як жанр сучасної літератури

  • Гризун, А. П.  Поезія багатозначних підтекстів (українська сугестивна лірика XX століття) [Текст] : монографія / А. П. Гризун. – Суми : Університетська книга, 2011. – 356 с.

***

  • Гризун, А. П.  Микола Вінграновський як лірик-сугестор [Текст] / А. П. Гризун // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний університет ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 260–266.
  • Гризун, А. П.  Поетика сугестивного тексту [Текст] : засоби увиразнення / А. П. Гризун // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 169.
  • Гризун, А. П.  Поетичні обертони – одна з найважливіших рис сугестивної лірики [Текст] / А. П. Гризун // Філологічні науки : збірник наукових праць / [редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 91–101.
  • Гризун, А. П.  Сугестивна лірика як перспективний метажанр сучасної української прози [Текст] / А. П. Гризун // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 14–15.
  • Гризун, А. П.  Сугестія та протосугестія “Празької школи” і Нью-Йоркської групи (дискурс рецепції та новаторство) [Текст] / А. П. Гризун // Філологічні науки : збірник наукових праць / [редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 135–146.
  • Гризун, А. П.  Теоретичне обґрунтування портрета в сугестивній поезії [Текст] / А. П. Гризун // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 138–139.
  • Гризун, А. П.  Українська сугестія: мультикультура та інтертекст [Текст] : [систематизація української сугестивної лірики] / А. П. Гризун // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відповідальний редактор А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 17–18.
  • Овдійчук, Л.  Про сугестію, філософію та методику, або Тріада Анатолія Гризуна [Текст] / Л. Овдійчук // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 2. – С. 61–63.
  • Токмань, Г.  “Станція Ворожба Галини Гордасевич: мотиви і магічно-сугестивна поетика ліричного циклу [Текст] / Г. Токмань // Слово і час. – 2015. – № 4. – С. 15–28.