Сучасний університет: від класичності до інноваційності

  • Жилінська, О.  Університет: ґенеза ідеї та трансформація діяльності від класичної до інноваційної моделі [Текст] / О. Жилінська // Вища школа. – 2011. – № 10. – С. 82–95.
  • Квіт, С.  Університет як засіб порозуміння в добу глобалізації [Текст] / С. Квіт // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, № 1. – С. 68–70.
  • Кліменко, В.  Університет – факультет – кафедра – студент [Текст] / В. Кліменко // Вища школа. – 2011. – № 5/6. – С. 91–98.
  • Козлакова, Г.  Регіональний університет як науково-освітнє середовище для підготовки лідерів вищої школи [Текст] / Г. Козлакова // Вища освіта України. – 2016. – № 4. – С. 64–69.
  • Павко, А.  Класичний університет у контексті Болонського процесу [Текст] / А. Павко // Урядовий кур’єр. – 2011. – № 218, 23 листопада. – С. 18.
  • Павко, А. І.  Сучасний університет в умовах викликів глобалізованого світу [Текст] / А. І. Павко // Вісник Національної Академії наук України. – 2012. – № 10. – С. 63–66.
  • Павленко, А.  Університет як центр інноваційної системи та формування інтелектуального капіталу нації [Текст] / А. Павленко // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 7–15.
  • Півняк, Г.  Дослідницький університет як механізм удосконалення інноваційної діяльності [Текст] / Г. Півняк // Вища школа. – 2011. – № 10. – С. 54–61.
  • Яценко, О.  Сучасний університет: соціальність і дарвінізм [Текст] / О. Яценко // Вища школа. – 2013. – № 12. – С. 3–14.