Стріт-арт та стрейт-арт

Васюріна, А. О. Стріт-арт як соціально-естетичний феномен урбанізованого простору [Електронний ресурс] / А. О. Васюріна, А. Клімова // Світогляд-Філософія-Релігія. – 2018. – Вип. 13. – С. 26–31. Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82935

Гаврилюк, Б. Український мурал-арт у контексті світового мистецтва [Електронний ресурс] : [стріт-арт художників у широкому історичному та географічному огляді] / Б. Гаврилюк // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2018. – Вип. 37. – С. 241–254. –  Режим доступу: https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/37/241-254_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA.pdf

Думасенко, С. Мурал-арт у контексті мистецтвознавчої теорії [Електронний ресурс] : [стріт‐арт] / С. Думасенко, І. Татарова // Аркадіа. – 2016. – № 1. – С. 44–48. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ark_2016_1_10

Івашко, О. Д. Реабілітація міського середовища засобами стріт-арту [Електронний ресурс] / О. Д. Івашко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2015. – Вип. 41. – С. 81–85. – Режим доступу: https://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/handle/987654321/4183/201541-81-85.pdf?sequence=1

Клюєнко, Е. О. Політична участь в Україні: новітні риси та стріт-арт форми [Електронний ресурс] / Е. О. Клюєнко // Вісник Дніпропетровського університету – 2017. – № 1. – С. 4–11. – Режим доступу: https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/859/1271

Клюєнко, Е. О. Постмодерний стріт-арт протест: головні форми та риси  [Електронний ресурс] / Е. О. Клюєнко // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. – 2017. – № 1. – С. 106–109. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2017_1_26

Ліщинська, О. І. Образ сучасного героя: репрезентації в царині українського актуального мистецтва [Електронний ресурс] : [стрейт на основі головних епох культурної комунікації] / О. І. Ліщинська // Актуальні проблеми філософії та соціології : науково-практичний журнал / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Одеська юридична академія» ; [гол. ред. Д. В. Яковлев ; відп. секретар І. В. Шамша].– Одеса, 2017. – Вип. 20. – С. 59–62. – Режим доступу: http://apfs.nuoua.od.ua/archive/20_2017/17.pdf

Міро, І. М. Особливості стріт-арту як феномена сучасного мистецтва [Електронний ресурс] / І. М. Міро // Культура і сучасність. – 2018.– № 2. – С. 261–266. – Режим доступу: file:///C:/Users/Admin/Downloads/236285-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-540635-1-10-20210702.pdf

Сухобока, О. І. Історія стріт-арту: становлення вуличного мистецтва в Україні (1990–2021) [Електронний ресурс] / О. І. Сухобока // Інноваційний розвиток сучасної науки: нові підходи та актуальні дослідження : матеріали науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя, 26–27 березня 2021 р.). – Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2021. – С. 48–49. – Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/2863/1/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F_2021.pdf#page=48

Хома, Н. М. Візуалізація як характеристика постмодерної політичної дії [Електронний ресурс] : [політичний стріт–арт] / Н. М. Хома // Гілея: науковий вісник. – 2014. – Вип. 89. – С. 405–408. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_89_100

Чікарькова, М. Ю. Середньовічні витоки стріт-арту [Електронний ресурс] / М. Ю. Чікарькова // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія : збірник наукових праць. – 2020. –  Вип. 19. – С. 99–106. – Режим доступу: https://repository.mdu.in.ua/jspui/bitstream/123456789/2635/1/filosof_kulturolog_sotsiolog_vyp_19.pdf#page=99

Шило, О. В. Монументальне мистецтво і стріт-арт в сучасному міському просторі [Електронний ресурс] / О. В. Шило, О. Д. Івашко // Науковий вісник будівництва. – 2016. – № 2. – С. 74–78. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2016_2_18

Янкул, О. М. Масове мистецтво або мистецтво для мас: стрит-арт у Харкові [Електронний ресурс] / О. М. Янкул // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна : Серія «Історія». – 2020. – Вип. 57. – С. 316– 327. – Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/16312/15168