Спортивний колектив: організаційно-педагогічні та психолого-етичні аспекти роботи тренера

Кричевский, Р. Л.  Психология руководства и лидерства в спортивном коллективе [Текст] / Р. Л. Кричевский, М. М. Рыжак. – Москва : МГУ, 1985. – 224 с.

Лапицький, В. О.  Навчально-методичний посібник з тренерської практики [Текст] / В. О. Лапицький, В. І. Гончаренко, М. Б. Чхайло ; МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 122 с.

Психология спортивной деятельности [Текст]. – Казань : Издательство Казанского университета, 1985. – [216] с.

Тренерська валіза [Текст] / [упоряд.: О. Главник, Р. Безпальча, О. Попова]. – Київ : Главник, 2006. – 143 с. – (Психологічний інструментарій).

***

Афтимчук, О.  Уровень сформированности педагогического мастерства фитнесс-тренера в системе оздоровительных занятий [Текст] / О. Афтимчук // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2012. – № 2. – С. 46–49.

Бережна, Ж. В.  Модель формування професійної компетентності майбутніх тренерів з плавання [Текст] / Ж. В. Бережна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 4 (22). – С. 221–229.

Борейко, Н.  Профессиональная подготовка тренеров по теннису [Текст] / Н. Борейко, И. Кириченко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2016. – № 2. – С. 14–17.

Буренко, М. С.  Комплексна оцінка професійних якостей майбутніх тренерів-викладачів як необхідна умова формування фахових компетенцій [Текст] / М. С. Буренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 8 (18). – С. 217–224.

Бурла, А. О.  Нормування тренувального навантаження у підготовці юних спортсменів [Текст] / А. О. Бурла, А. І. Кудренко, В. Ф. Котов // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 532–537.

Вощинин, А. В.  Развитие рефлексивных способностей тренеров в процессе профессионального становления [Текст] / А. В. Вощинин // Теория и практика физической культуры. – 2012. – № 2. – С. 40–44.

Григорович, И. Н.  Карьерные ориентации и барьеры профессиональной деятельности тренеров по спорту [Текст] / И. Н. Григорович // Теория и практика физической культуры. – 2013. – № 8. – С. 82.

Ібрагімов, М. М.  Чи потрібна спортсмену і його тренеру філософія? [Текст] / М. М. Ібрагімов // Практична філософія. – 2015. – № 4. – С. 159–167.

Коренберг, В. Б.  Идеомоторика – недооцениваемое оружие тренера [Текст] / В. Б. Коренберг // Теория и практика физической культуры. – 2012. – № 2. – С. 3–8.

Коренберг, В. Б.  Комплементарность тренера и спортсмена как одна из ключовых проблем спортивной подготовки [Текст] / В. Б. Коренберг // Теория и практика физической культуры. – 2011. – № 8. – С. 94–97.

Назаренко, Л. Д.  Моделирование профессиональной подготовки тренера по спортивной аэробике [Текст] / Л. Д. Назаренко, Н. В. Гущина // Теория и практика физической культуры. – 2006. – № 7. – С. 15–17.

Приймак, М.  Пріоритетні види, типи і форми підвищення кваліфікації фітнес-тренерів [Текст] / М. Приймак, В. Смірнова // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2017. – № 3. – С. 159–162.

Савченко, В. Г.  Психолого-етичні аспекти спілкування спортсмена з тренером [Текст] / В. Г. Савченко, Л. Л. Андрюшина // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2002. – С. 3–5.

Свириденко, О.  Педагогічна майстерність тренера та система відбору підлітків для занять у дитячо-юнацькій спортивній школі [Текст] / О. Свириденко // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка / [головна редкол.: В. О. Пащенко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова та ін.]. – Полтава : [АСМІ], 2007. – Вип. 3. – С. 216–219. – (Педагогічні науки).

Томпсон, П. Д.  Развитие тренерского мастерства [Текст] / П. Д. Томпсон // Легкая атлетика. – 2011. – № 3/4. – С. 2–7.

Усик, М. О.  Роль тренера в психологічній підготовці учнів-спортсменів [Текст] / М. О. Усик, Т. О. Лоза, В. В. Затилкін // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 травня 2017 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інcтитут фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Т. 2. – С. 194–199.

Чхайло, М. Б.  Організаційно-педагогічні засади підвищення кваліфікації тренерів спеціалізованих навчально-спортивних установ в Республіці Білорусь [Текст] / М. Б. Чхайло // Магістр : збірник наукових праць молодих учених, 24 травня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології ; [гол. ред. О. Г. Козлова ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, М. Ю. Рисіна та ін. ]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 80–85.

Шнейдер, В. Ю.  Инновационная технология формирования компетентности будущих тренеров по воллейболу [Текст] / В. Ю. Шнейдер // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали I-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, (23–27 листопада 2015 року, м. Слов’янськ) / МОН України, ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”, Кафедра здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2015. – С. 226–231.

Юров, И. А.  Компоненты психолого-педагогической компетентности тренера [Текст] / И. А. Юров // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 травня 2017 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Т. 2. – С. 216–218.