Специфіка весільного обряду на Сумщині

  • Артюр, Л. Весільне печиво українців та росіян [Текст] : короваї, шишки, калачі та інше : [згадуються уривки обрядів Глухівського району] // Народна творчість та етнографія. – 1979. – № 5. – С. 80–84.
  • Вам вже скоро на рушник [Текст] : обрядове дійство : з досвіду роботи Обласного науково-методичного центру культури і мистецтва м. Суми : [сценарій виховного заходу з народознавства та етнографії] // Позакласний час. – 2015. – № 8. – С. 46–47.
  • Гончаренко, О. В.  Весільні мелотипи Сумщини (географічний аспект) [Текст] / О. В. Гончаренко // Європейське мистецтво на зламі століть: минуле в сучасному : тези Міжнародної наукової конференції / [редкол.: О. В. Михайличенко, В. Ю. Панасюк, О. Ю. Енська та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 15–17.
  • Маховська, С.  Ієрархія весільних чинів Слобожанщини кінця ХІХ – 80-х років ХХ століття: проблеми трансформації [Текст] : [є згадка про Сумську область] / С. Маховська // Народна творчість та етнологія. – 2012. – № 1. – С. 104–110.
  • Маховська, С.  Традиційні весільні прикмети і заборони на Слобожанщині в першій половині ХХ століття [Текст] / С. Маховська // Народна творчість та етнологія. – 2011. – № 6. – С. 106–112.
  • Цимбал, Т. Українська основа лемківського весільного обряду в його локально-регіональних варіантах [Текст] : (довесільні обряди) / Т. Цимбал // Мандрівець. – 2002. – № 2. – С. 68–71.
  • Дворник, Г. І.  «Просили батько і мати, і я прошу…» [Текст] : [весільний обряд Східного Полісся] / Г. І. Дворник // Путивльський краєзнавчий збірник / Управління культури і туризму Сумської обл. держ. адміністрації, Комунальний заклад Сумської обл. ради ; Держ. історико-культурний заповідник у м. Путивлі ; [редкол.: С. В. Тупик, Н. І. Сторчака, В. Б. Звагельський та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2015. – Вип. 8. – С. 274–299.