«Сонячні діти» (синдром Дауна)

Мозолюк-Коновалова, О. М.  Педагогічні умови формування основ образотворчої діяльності у дошкільників із синдромом Дауна [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.03 “Корекційна педагогіка” / Мозолюк-Коновалова Олена Миколаївна. – Київ, 2014. – 20 с.

Попередження ранньої інституціалізації дітей із синдромом Дауна віком до п’яти років [Текст] : методичні рекомендації для фахівців. – Київ, 2002. – 164 с.

Соколова, Г. Б.  Теоретико-методичні засади психологічного супроводу школярів із синдромом Дауна [Текст] : автореф. дис. … д-ра психолог. наук : спец. 19.00.08 “Спеціальна психологія” / Соколова Ганна Борисівна ; НАПН України, Інститут спеціальної педагогіки і психології ім. М. Ярмаченка ; [науковий консультант Л. І. Прохоренко]. – Київ, 2019. – 39 с.

***

Андрієнко, М. В.  Проблема ранньої соціалізації дітей з синдромом Дауна [Текст] / М. В. Андрієнко // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, А. А. Сбруєва, Л. М. Сергеєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 162–165.

Бідюк, О. Ю.  Особливості комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників із синдромом Дауна [Текст] / О. Ю. Бідюк, М. І. Кляп // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації : матеріали II Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 15 травня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Інститут фізичної культури ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – С. 15–18.

Воробьева, Е. Г.  Проблемы формирования социальных умений и владений у детей дошкольного возраста с синдромом Дауна [Текст] / Е. Г. Воробьева // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації, (15–16 жовтня 2015 р., м. Суми) / МОН України, НАПН України, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України ; [редкол.: В. В. Засенко, А. А. Колупаєва, Т. В. Сак та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Ч. 1. – С. 19–20.

Ефремова, Н. А.  Диагностика индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста с синдромом Дауна [Текст] / Н. А. Ефремова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 16 квітня 2015 року : [збірник] / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – [Вип. 3]. – С. 134–139.

Кириченко, Т.  “Сонячні діти” у звичайному дитсадку [Текст] / Т. Кириченко, Л. Стадник // Дошкільне виховання. – 2016. – № 8. – С. 16–19.

Коваленко, Л. В.  Фізична реабілітація дітей із синдромом Дауна [Текст] / Л. В. Коваленко, С. Ф. Абрамова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 55–58.

Ковтонюк, О.  Синдром Дауна як тест на IQ суспільства [Текст] : і знову про інклюзивну освіту, можливості дітей із СД і їхні перспективи в соціумі / О. Ковтонюк // Освіта України. – 2012. – № 46, 12 листопада. – С. 12.

Михновецька, І.  Результати експериментального дослідження взаємовідносин старших дошкільників із синдромом Дауна [Текст] / І. Михновецька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 8 (82). – С. 236–246.

Михновецька, І.  Структура та зміст програми формування взаємовідносин старших дошкільників із синдромом Дауна [Текст] / І. Михновецька // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2019. – № 3. – С. 84–94.

Панарина, Л. Ю.  Об особенностях раннего развития детей-сирот с синдромом Дауна [Текст] / Л. Ю. Панарина // Дефектология. – 2006. – № 1. – С. 42–46.

Соколова, Г.  Психологічний супровід учнів із синдромом Дауна в процесі соціальної взаємодії [Текст] / Г. Соколова // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2018. – № 3. – С. 28–36.