Соціально-педагогічна робота із засудженими. Ресоціалізація

Караман, О. Л.  Досвід організації соціально-виховної роботи з неповнолітніми засудженими в спеціальній виховній установі [Текст] / О. Л. Караман // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 2. – С. 53–60.

Караман, О. Л.  Напрями та зміст соціально-виховної роботи з неповнолітніми засудженими в спеціальних виховних установах [Текст] / О. Л. Караман // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 3. – С. 103–107.

Караман, О. Л.  Підготовка персоналу пенітенціарних закладів до соціально-педагогічної роботи із засудженими в умовах університетської освіти [Текст] / О. Л. Караман // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 4. – С. 77–85.

Караман, О. Л.  Принципи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах [Текст] / О. Л. Караман // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 1. – С. 51–57.

Караман, О. Л.  Репресивний та філантропічний етапи розвитку соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в історії зарубіжних і вітчизняних пенітенціарних систем [Текст] / О. Л. Караман // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – № 1. – С. 72–81.

Караман, О. Л.  Ресоціалізація особистості неповнолітнього засудженого в контексті соціалізаційного процесу [Текст] / О. Л. Караман // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 4. – С. 65–71.

Караман, О. Л.  Сутність і зміст соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах [Текст] / О. Л. Караман // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 2. – С. 65–74.

Караман, О. Л.  Технологія соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарному закладі [Текст] / О. Л. Караман // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 4. – С. 20–26.

Клочко, О. О.  До питання реалізації стратегії соціально-педагогічної діяльності у пенітенціарній системі [Текст] / О. О. Клочко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – [Ч. 1]. – С. 110–116.

Коваленко, Н. В.  Проблема ресоціалізації в пенітенціарії та змісті магістерської підготовки соціальних психологів [Текст] / Н. В. Коваленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 7 (41). – С. 94–102.

Коваленко, Н. В.  Ресоціалізація правопорушників як соціально-педагогічна проблема [Текст] / Н. В. Коваленко // Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. М. Полякової. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 45–71.

Кочеткова, Е. М.  Социально-педагогическая ресоциализация делинквентных несовершеннолетних в пенитенциарных учреждениях США [Текст] / Е. М. Кочеткова // Педагогическое образование и наука. – 2010. – № 6. – С. 52–56.

Кривонос, О. Б.  Пенітенціарна ідея як основа ресоціалізації неповнолітніх злочинців [Текст] / О. Б. Кривонос // Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 листопада 2015 року, м. Суми / МОН України ; Сумська обласна державна адміністрація ; Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Г. М. Бевз, Ю. А. Картава, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – С. 42–46.

Низовець, О. М.  Програма соціально-психологічного тренінгу підготовки неповнолітніх засуджених до звільнення [Текст] / О. М. Низовець // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 11. – С. 13–15.

Чистякова, І. А.  Механізми ресоціалізації неповнолітніх засуджених в умовах пенітенціарної системи України [Текст] / І. А. Чистякова // Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. М. Полякової. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 360–383.

Чистякова, І. А.  Особливості ресоціалізації неповнолітніх засуджених в умовах пенітенціарної системи України [Текст] / І. А. Чистякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 5 (31). – С. 410–421.

ВідповістиПереслати