Соціалізація та навчання дітей з синдромом Дауна

Антоненко, М. М.  Розвиток потенційних можливостей дітей із синдромом Дауна у позакласній діяльності [Текст] : магістерська робота / М. М. Антоненко ; науковий керівник Т. М. Дегтяренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – 118 с.

Козакова, О. В.  Особливості формування соціальної поведінки молодших школярів з синдромом Дауна [Текст] : магістерська робота / О. В. Козакова ; науковий керівник Т. М. Дегтяренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – 90 с.

Мозолюк-Коновалова, О. М.  Педагогічні умови формування основ образотворчої діяльності у дошкільників із синдромом Дауна [Текст] : автореф. дис. … кандидата педагогічних наук : спец. 13.00.03 «Корекційна педагогіка» / Олена Миколаївна Мозолюк-Коновалова. – Київ, 2014. – 20 с. 

Попередження ранньої інституціалізації дітей із синдромом Дауна віком до п’яти років [Текст] : методичні рекомендації для фахівців. – Київ, 2002. – 164 с.

Соколова, Г. Б.  Теоретико-методичні засади психологічного супроводу школярів із синдромом Дауна [Текст] : автореф. дис. … доктора психологічних наук : спец. 19.00.08 «Спеціальна психологія» / Ганна Борисівна Соколова ; НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки і психології ім. М. Ярмаченка ; [науковий консультант Л. І. Прохоренко]. – Київ, 2019. – 39 с. – 8 грн 20 к. 

**** 

Андрієнко, М. В.  Проблема ранньої соціалізації дітей з синдромом Дауна [Текст] / М. В. Андрієнко // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка та ін.; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, А. А. Сбруєва, Л. М. Сергеєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 162–165.

Бідюк, О. Ю.  Особливості комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників із синдромом Дауна [Текст] / О. Ю. Бідюк, М. І. Кляп // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації : матеріали II Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 15 травня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Інститут фізичної культури ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – С. 15–18.

Білаш, О. В.  Мнемотехніка – можливість ефективного навчання дітей із синдромом Дауна [Текст] / О. В. Білаш // Логопед. – 2020. – № 4. – С. 2–10.

Білаш, О. В.  Особливості розвитку дитини із синдромом Дауна [Текст] / О. В. Білаш // Логопед. – 2020. – № 3. – С. 4–6.

Білаш, О. В.  Педагогічні умови організації інклюзивного навчання дітей із синдромом Дауна [Текст] / О. В. Білаш // Логопед. – 2020. – № 1. – С. 5–8.

Воробьева, Е. Г.  Проблемы формирования социальных умений и владений у детей дошкольного возраста с синдромом Дауна [Текст] / Е. Г. Воробьева // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації, (15–16 жовтня 2015 р., м. Суми) / МОН України, НАПН України, Інітитут спеціальної педагогіки НАПН України ; [редкол.: В. В. Засенко, А. А. Колупаєва, Т. В. Сак та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Ч. 1. – С. 19–20.

Дмітрієва, Н. С.  Психомоторний розвиток дітей старшого дошкільного віку із синдромом Дауна за методикою сенсомоторної кінезіотерапії [Текст] / Н. С. Дмітрієва // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 жовтня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 6–8.

Ефремова, Н. А.  Диагностика индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста с синдромом Дауна [Текст] / Н. А. Ефремова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 16 квітня 2015 року: [збірник] / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – [Вип. 3]. – С. 134–139.

Кириченко, Т.  «Сонячні діти» у звичайному дитсадку [Текст] / Т. Кириченко, Л. Стадник // Дошкільне виховання. – 2016. – № 8. – С. 16–19.

Ковтонюк, О.  Синдром Дауна як тест на IQ суспільства [Текст] : і знову про інклюзивну освіту, можливості дітей із СД і їхні перспективи в соціумі / О. Ковтонюк // Освіта України. – 2012. – № 46, 12 листопада. – С. 12.

Косаренко, О. В.  Індивідуальна розвивальна робота з дітьми із синдромом Дауна [Текст] / О. В. Косаренко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2020. – № 9. – С. 4–7.

Косаренко, О. В.  Особистісно орієнтована діяльність практичного психолога з дітьми із синдромом Дауна в інклюзивному просторі [Текст] : питання – відповідь / О. В. Косаренко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2020. – № 8. – С. 5–10.

Косаренко, О. В.  Особливості психодіагностичної роботи практичного психолога з дітьми з особливими освітніми потребами [Текст] : [синдром Дауна у дітей дошкільного віку] / О. В. Косаренко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2020. – № 6. – С. 2–3.

Косаренко, О. В.  Рекомендації батькам, педагогічним працівникам з організації навчально-виховного процесу дітей із синдромом Дауна [Текст] / О. В. Косаренко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2020. – № 9. – С. 2–3.

Косаренко, О. В.  Фантастичні пригоди малюків [Текст] : групові розвивальні заняття для дітей середнього дошкільного віку із синдромом Дауна / О. В. Косаренко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2020. – № 11. – С. 11–23. – Поч. № 10 (70).

Михновецька, І.  Результати експериментального дослідження взаємовідносин старших дошкільників із синдромом Дауна [Текст] / І. Михновецька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 8 (82). – С. 236–246.

Михновецька, І.  Структура та зміст програми формування взаємовідносин старших дошкільників із синдромом Дауна [Текст] / І. Михновецька // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2019. – № 3. – С. 84–94.

Михновецька, І. В.  Психологічні та організаційні умови реалізації програми формування взаємовідносин у старших дошкільників із синдромом Дауна [Текст] / І. В. Михновецька // Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки : збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 червня 2019 р. / Громадська організація «Південна фундація педагогіки». – Одеса : [ГО «Південна фундація педагогіки»], 2019. – С. 35–38.

Морозенко, А. О.  Корекційна робота з сім’ями, що виховують дитину з синдромом Дауна [Текст] / А. О. Морозенко, Ю. В. Тодорцева // Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки : збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 червня 2019 р. / Громадська організація «Південна фундація педагогіки». – Одеса : [ГО «Південна фундація педагогіки»], 2019. – С. 38–40.

Панарина, Л. Ю.  Об особенностях раннего развития детей-сирот с синдромом Дауна [Текст] / Л. Ю. Панарина // Дефектология. – 2006. – № 1. – С. 42–46.

Соколова, Г.  Психологічний супровід учнів із синдромом Дауна в процесі соціальної взаємодії [Текст] / Г. Соколова // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2018. – № 3. – С. 28–36.